Riepair B.V.

Nieuws
Nieuws

Archief: juli 2013

Zorg vestigt records ziekteverzuim

In drie van de vier grote zorgbranches is het ziekteverzuim in het 2e kwartaal historisch laag. Dit constateert Vernet Verzuimnetwerk BV. Bij de start van dit jaar werd het ziekteverzuim nog beïnvloed door de effecten van de griepgolf, maar halverwege 2013...

Rapport SZW: ‘kwart schoonmaakbedrijven houdt zich niet aan regels’

Bij controles onder 1.450 bedrijven in de schoonmaaksector bleek dat 27 procent zich niet aan de regels houdt. De meeste overtredingen vinden plaats bij kleine schoonmaakbedrijven. Grote bedrijven die lid zijn van de branchevereniging OSB doen het beduidend beter. In...

Inspectie SZW stuurt aan op verbetering certificering

De Inspectie SZW vindt dat de certificatie van arbodiensten en arbodeskundigen verbeterd moet worden. De huidige certificering geeft nog onvoldoende garanties voor de kwaliteit van de dienstverlening. Volgens de Inspectie moet meer naar de praktijk gekeken worden. Certificering van de...

Hitteschild voor ouderen

Slechts een kleine minderheid van de zorginstellingen beschikt over een airconditioning. Ook is het personeel niet altijd opgeleid om bij een hittegolf de juiste maatregelen te nemen. Dat leidt tot onnodige risico’s, niet alleen voor de oudere cliënten, maar ook...

Werkgever moet reizende medewerker beschermen

Wie verzuimt werknemers op zakenreis te beschermen riskeert reputatieschade en een vertrouwensbreuk met zijn personeel. Dat stelt  risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon. De onrust in Egypte, protesten in Brazilië en plotselinge overstromingen in Oost- en Midden-Europa tonen volgens Aon aan dat...

OHSAS 18001 leidt tot betere arboprestaties

Van de OHSAS 18001-gecertificeerde organisaties in Nederland geeft 81 procent aan dat het inzicht in arbogevaren en risico’s is verbeterd nadat zij OHSAS 18001 hebben ingevoerd. Ook de omvang van arbo- en veiligheidsrisico’s is bij 67 procent van de ondervraagde...

Naleving arbowet bij buitendiensten van overheden nog steeds onvoldoende

Bij een gerichte controle van de Inspectie SZW bij de buitendiensten van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat blijkt dat 90 procent van de bezochte instanties de Arbeidsomstandighedenwet overtreedt (landelijk gemiddelde is 64 procent). Werkgevers nemen nog te weinig maatregelen om...

copyright ©2021 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer