Riepair B.V.

Nieuws
Nieuws

Archief: augustus 2013

Veiligheid tankopslagbedrijven nog steeds onvoldoende

Onlangs is in opdracht van de “Landelijke Aanpak Toezicht Risicovolle Bedrijven” (LAT RB) onderzoek verricht naar de veiligheid bij tankopslagbedrijven. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het “tussenrapport tankopslag, inspecties van PGS 29 opslagtanks bij BRZO-bedrijven”. In de...

Operators omzeilen beveiliging computergestuurde machines

Automatische interlocksystemen bieden bescherming tegen letsels veroorzaakt door machines. Ze zijn in het bijzonder relevant voor industriële machines met computergestuurde regeling. Toch omzeilen operators de interlockbeveiligingen vaak. Een interlocksysteem vergrendelt de veiligheidsvoorziening mechanisch in gesloten stand, tot de risico’s op...

Half miljoen werknemers krijgt ongeval op werk

Van alle werknemers in Nederland kreeg 7% te maken met een arbeidsongeval. Daarbij ging het in 2012 om zo’n 478.000 werknemers die vanwege een ongeval op het werk te maken hadden gekregen met lichamelijke of geestelijke klachten. Sinds 2005 is...

Bouwwerknemers dragen niet altijd beschermingsmiddelen

Op 665 bouwlocaties is gecontroleerd of werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Bij 315 locaties zijn 383 overtredingen geconstateerd. De Inspectie SZW heeft 93 maal een boete opgemaakt, waarbij 50 maal de boete is opgelegd tegen de werknemer. De actie vond plaats...

copyright ©2021 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer