Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

2017: hogere boetes opdrachtgevers bouw

Opdrachtgevers in de bouw krijgen volgend jaar een hogere boete als ze opdrachtnemers laten werken onder slechte arbeidsomstandigheden. Die boete kan oplopen tot maximaal 13.500 euro. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft dit zeer recentelijk bekendgemaakt.

Aanscherping bouwprocesbepalingen Arbobesluit

Het ministerie van SZW scherpt de bouwprocesbepalingen in het Arbobesluit voor opdrachtgevers aan. Daarmee kan de Inspectie SZW beter en harder optreden tegen opdrachtgevers die de Arbowet overtreden. De doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn opdrachtgevers, aannemers en bouwbedrijven. De regeling heeft ook betrekking op opdrachtgevers die geen asbestinventarisatierapport aan de uitvoerende partij verstrekken. Eerder liep er een internetconsultatie voor het ‘Besluit houdende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met aanpassing van de bouwprocesbepalingen’.

Uitbesteding maakt opdrachtgever medeverantwoordelijk

Het ministerie wil stimuleren dat opdrachtgevers vanaf de start van een project beter nadenken over veilig en gezond werken. De wijziging van de bouwprocesbepalingen in het Arbobesluit moet ertoe leiden dat die opdrachtgevers invulling gaan geven aan hun verantwoordelijkheid om gezond en veilig te werken, in alle fases van een opdracht (van ontwerp tot oplevering). Want zij hebben een steeds grotere rol in de manier waarop het werk wordt uitgevoerd. Dat komt doordat betrokken partijen steeds meer werk in de bouw uitbesteden. In sommige gevallen heeft dit tot gevolg dat opdrachtgevers medeverantwoordelijk zijn voor ongelukken, overtredingen van regelgeving of andere misstanden.

Bron: Arbo-online.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

copyright ©2020 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer