Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Arbo in bedrijf 2018: hoe staat het met de naleving van de RI&E?

De Inspectie SZW publiceerde onlangs ‘Arbo in bedrijf 2018’: een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in 2018. In ons nieuwsitem van afgelopen week zijn de belangrijkste conclusies te lezen. Maar het onderzoek bevat ook veel informatie over de RI&E in bedrijven. Dus zetten we, net als in 2016, hieronder de belangrijkste feiten op een rijtje.

Naleving: hoeveel bedrijven hebben een RI&E?

 • De RI&E-naleving laat een voorzichtige maar significante stijging zien; in 2018 had 49% van de bedrijven een RI&E en in 2016 was dat 45%;
 • Kleine bedrijven hebben minder vaak een RI&E, maar hier is wel een stijging in de naleving te vinden;
  • Van de bedrijven met minder dan 10 werknemers heeft 43% een RI&E, in 2016 was dat 38%;
  • Van de bedrijven met minder dan 26 werknemers heeft 46% een RI&E, in 2016 was dat 42%;
  • Van de bedrijven met 26 of meer werknemers heeft 89% een RI&E en dat is hetzelfde als in 2016;
 • Het hebben van een RI&E is wel een van de minst nageleefde systeembepalingen*, samen met het hebben van een plan van aanpak (38%) en het hebben van een preventiemedewerker (54%);
 • 83% van de werknemers werkt in een bedrijf met een RI&E, dat percentage is de laatste jaren stabiel.

* Systeembepalingen zijn de verplichtingen uit de Arbowet die voor alle bedrijven met tenminste één werknemer gelden. De negen systeembepalingen waar de Inspectie SZW naar kijkt staan in dit bericht.

 

RI&E-naleving in percentages van bedrijven. Bedrijven konden meerdere
redenen aangeven waarom zij geen RI&E hadden.

Kwaliteit van de RI&E

 • In 39% van de bedrijven is een getoetste RI&E aanwezig (incl. toetsingsvrijstelling);
 • Bij 10% is een niet getoetste RI&E aanwezig;
 • Bijna 25% van de getoetste RI&E’s, is getoetst in 2012 of eerder. Een aanzienlijk deel van de RI&E’s is al meer dan vijf jaar niet getoetst.
 • 37% van de RI&E’s mist een (aantal) belangrijke risico’s;
 • 1% beschrijft geen enkel belangrijk risico;
 • 61% van de werknemers werkt in een bedrijf met een complete RI&E.

Redenen voor het niet hebben van een RI&E

 • Van de werkgevers zonder RI&E zegt 76% niet te weten dat ze een RI&E moeten maken;
 • 26% van de werkgevers geeft aan geen RI&E te willen opstellen. Ten opzichte van 2016 is het percentage significant afgenomen. Toen was het 34%;
 • 5% geeft aan geen RI&E uit te kunnen voeren, omdat ze niet weten hoe deze moet worden opgesteld. In 2016 was dit nog 13%.

Preventiemedewerker

 • Het percentage bedrijven met een preventiemedewerker is significant toegenomen van 47% in 2016 tot 54% in 2018.
 • De preventiemedewerkers verlenen vooral medewerking aan de uitvoering van maatregelen (77%) en aan het verrichten en opstellen van de RI&E (70%).

Effecten van de RI&E

 • Wanneer je kijkt naar de verschillende systeembepalingen, dan is het hebben van een RI&E – inclusief een plan van aanpak – een voorspeller voor het goed beheersen van de arbeidsrisico’s;
 • Ook de betrokkenheid van werknemers bij arbobeleid in het bedrijf (ten minste één keer per jaar overleg met werknemers over arbobeleid in het bedrijf) is belangrijk voor een goede beheersing van de risico’s. In 2018 voldoet 56% van de bedrijven hieraan;
 • Het hebben van een RI&E hangt samen met een goede ‘housekeeping’; het nemen van maatregelen om orde, netheid en veiligheid op de werkplek te bevorderen:
  • In 92% van de bedrijven met een RI&E geeft de inspecteur hier een goed of voldoende oordeel over;
  • Bij bedrijven zonder RI&E is dat 82%;
 • Een RI&E hangt samen met het vaker (en vaak beter) treffen van verschillende maatregelen.

Aan de slag met de RI&E

Al met al stemmen de cijfers van 2018 voorzichtig positief. De percentages voor het hebben van een RI&E en het hebben van een preventiemedewerker zijn beide significant gestegen. Toch blijven we zoeken naar nieuwe manieren om werkgevers te bereiken die nog niet weten dat zij een RI&E moeten maken of die aangeven dat niet te kunnen.

Voor bedrijven hebben we een handige startpagina waar alles over de RI&E te vinden is. Bijvoorbeeld het filmpje ‘Een introductie op de Risico Inventarisatie en evaluatie’, de flyer ‘Wat iedereen over de RI&E moet weten’ en het boekje ‘Aan de slag met de RI&E’. Wie zelf al vragen heeft kan veel antwoorden vinden in onze FAQ.

Over Arbo in bedrijf

Arbo in bedrijf is een monitoronderzoek dat elke twee jaar door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt gepubliceerd. Het onderzoek bevat kerncijfers over de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet) door bedrijven en een overzicht van de arbeidsomstandigheden die betrekking hebben op gezond en veilig werken. Het onderzoek is uitgevoerd door de Inspectie SZW door middel van bedrijfsbezoeken. Tijdens het bedrijfsbezoek heeft de inspecteur gesproken met de werkgever of een vertegenwoordiger, relevante documenten ingezien en is aan de hand van een rondgang door het bedrijf inzicht gekregen in de arbeidsomstandigheden en de naleving van de Arbowet. Er zijn tussen september 2017 en december 2018 ruim 1.300 aselect getrokken vestigingen van bedrijven bezocht.

Download het Rapport Arbo in bedrijf 2018 (PDF)

Meer weten? Bekijk het bericht op de website van de Inspectie SZW. Onderaan het bericht is ook het Tabellenboek 2018 te downloaden.

Bron: Steunpunt RI&E

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

copyright ©2020 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer