Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

De RI&E telt voor de rechter

Het is niet het populairste product van de arbodienstverlening, de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Velen zien het als een ‘verplicht nummer vanwege de regeltjes’. Een rechterlijke uitspraak gepubliceerd in februari jl. toont het belang van het document. Ook tegen “uitdagingen” die anderen zien.

Val met letsel

Een bedrijf verzorgt licht in bedrijfshallen, een duurzame combinatie van dakplaten voor daglicht en aanvullend kunstlicht. Een werknemer werkt op een dak aan een lichtstraat, hij koppelt zijn beschermende vallijn los van de kabel die in lengterichting over het dak gespannen is. Hij loopt een paar passen, valt door een lichtdoorlatende dakplaat heen zeven meter naar beneden. Letsel is het gevolg.

Werkgever aansprakelijk gesteld

Het ongeval vond plaats in 2013! In augustus 2021 wordt een rechtszaak aanhangig gemaakt. In januari 2022 staan de partijen bij de kantonrechter: de werkgever en zijn verzekeraar, de werknemer met zijn gemachtigde, een letselschadeadvocaat. Diens website meldt dat hij na zijn afstuderen (2012) als jurist begon bij een letselschadebureau. Hij merkte als niet-advocaat geen vuist te kunnen maken tegen soms onwillige verzekeraars. Daarom werd hij in 2018 advocaat, “zo heeft hij toegang tot de rechter waardoor hij echt het verschil kan maken voor zijn cliënten.”

De werknemer en de gemachtigde betwisten dat de werkgever zich aan de regels heeft gehouden. Dit mede op basis van een boeterapport van een inspecteur van de Inspectie SZW. Die signaleerde indertijd een overtreding: het plaatmateriaal werd langs een ladder omhoog gebracht in plaats van met een kraan of verreiker. Volgens de werknemer zou er ook te weinig werkruimte op het dak zijn geweest. De werknemer meldde in zijn verzoekschrift dat hij zich loskoppelde toen hij snel een plaat moest aanpakken van een collega die op de ladder in nood was.

Meer gegevens

Ter zitting bevraagd zegt de werknemer daarentegen dat er geen penibele situatie was. Er passeren meer punten waarmee de kantonrechter vaststelt dat de werkgever adequate maatregelen en voorzieningen heeft getroffen. Ook blijkt dat de Inspectie acht maanden na het boeterapport schreef dat de overtreding in dit geval niet verwijtbaar was, gezien ook de zorg van de werkgever voor een voldoende risico-inventarisatie en een veilige werkwijze.

De rechter graaft desondanks dieper. Een werkgever moet erop bedacht zijn dat een werknemer soms afwijkt van de veiligheidsvoorschriften, bij vergissing of omdat die het werk hinderen. Dat kan reden geven om alsnog de werkgever aansprakelijk te houden. Bij bevraging kan de werknemer niet onderbouwen dat zijn vallijn te kort was om de plaat behoorlijk aan te kunnen pakken. De kantonrechter constateert dat het loskoppelen alleen van doen had met de persoonlijke voorkeur van de werknemer voor “vrij werken”.

De rechter overweegt per saldo dat de werkgever de risico’s adequaat in kaart heeft gebracht in de RI&E en de nodige maatregelen nam. Hoe verdrietig ook de gevolgen van het ongeval zijn voor de werknemer, de rechter wijst diens verzoek af.

Wat leert dit alles?

Het is een trieste zaak. Voor de werknemer. Voor de advocaat die, zeg maar, beginnersfouten maakte en misschien verwachtingen wekte. Diens website meldt dat hij “telkens weer een uitdaging” ziet. De werkgever had benadeeld kunnen zijn. Gelukkig toonde zijn RI&E overtuigend dat z’n arbozorg op orde was.

Hoe wijst uw arbodienst u op het belang van een goede RI&E? Met verwijzen naar de regels, of met overtuigende informatie?

Bron ArboKompas

 

De site van de advocaat

https://www.wolthersjagersma.nl/over-ons/wie-zijn-wij/jelmer-drewes

De uitspraak van de rechter

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2022:286&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken

De systeemtoets en scopetoets zorgen voor een betere RI&E

Toetsing is een middel voor de verbetering van de kwaliteit van de RI&E . De Arboregeling maakt binnenkort onderscheid tussen de systeemtoets, ook wel globale RI&E, en de scopetoets. Wat het verschil is tussen die twee bij de toetsing van de RI&E, leest u hier.

Zoals het nu is mag ieder van de kerndeskundigen, de hoger veiligheidskundige (HVK’er), de arbeidshygiënist (AH), de arbeids- en organisatiedeskundige (A&O’er) en (op dit moment nog) de BIG-geregistreerde bedrijfsarts (BA), de hele RI&E toetsen. Dat is vreemd,want hoe kan een arbeidshygiënist de RI&E toetsen op PSA-aspecten? En hoe kan een HVK’er toetsen op blootstelling aan gevaarlijke stoffen? Of een A&O’er op machineveiligheidsaspecten? Eén vakspecialist die alle arbeidsrisico’s toetst, dat klopt niet. Daar komt nu verandering in.

Er komt een tweedeling bij het toetsen van een RI&E in enerzijds een systeemtoets en anderzijds een scopetoets. Dit besluit verschijnt nog dit jaar in de Staatscourant en naar verwachting zal de Arboregeling in de loop van het jaar worden aangepast.

In het artikel van Wim van Alphen (hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist, PHOV) en Erwin Napjus, (hoger veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige) op Arbo-online wordt uitgelegd wat het verschil is tussen de systeemtoets en de scopetoets en welke van de kerndeskundigen deze zou moeten uitvoeren.

Veel bedrijven hanteren een andere aanpak bij de RI&E. Wat is er anders?

Een maatwerk RI&E

Een RI&E wordt steeds meer op maat gemaakt en sluit daarmee aan bij de doelstellingen van de organisatie. Pieter Diehl vindt dat een goede ontwikkeling. De RI&E hoeft echt niet alleen een lange opsomming te zijn van wat er allemaal niet goed is. Daar kun je best heel anders mee omgaan. Hoe? Dat vertelt Pieter Diehl, veiligheidskundige bij BMD Zuid, vertelt in een podcast met Orly Polak.

De overheid eist inderdaad dat een complete RI&E compleet is. Maar ondanks de opsomming zoveel mogelijk risico’s en gevaren, loop je altijd het gevaar dat je iets vergeet, je krijgt de RI&E daarom nooit compleet. Beter is dan ook om een paar aandachtspunten te kiezen waaraan je gaat werken. Soms kun je bepaalde thema’s ook bundelen.

Zelf de RI&E uitvoeren

Zonder een kerndeskundige zelf als werkgever de RI&E uitvoeren, of zelfs de medewerkers deze laten uitvoeren. Immers zij kennen de risico’s het beste en zullen (mede)eigenaar zijn bij het oplossen van knelpunten. Iedere situatie en organisatie is anders en vraagt om een maatwerk aanpak. Het begint met goede voorlichting en communicatie, dan kan een plan van aanpak worden opgesteld hoe de RI&E uit te voeren, eventueel zelfs zonder ondersteuning van een kerndeskundige.

Beluister de podcast met Pieter Diehl op arbo-online. Daarin geeft hij nog een aantal tips (18 minuten).

Hoe om te gaan met (Seksuele) intimidatie, dit zijn de aandachtspunten

(seksuele) Intimidatie komt vaker voor dan gedacht. Welke risico’s levert dit op en wat is er qua maatregelen aan te doen en hoe te verwerken in de RI&E?

De RI&E is niet alleen een wettelijke verplichting, maar biedt bij uitstek de mogelijkheid om systematisch en preventief aan goede arbeidsomstandigheden te werken. En middels het plan van aanpak die vanzelfsprekend te verbeteren. Wat zijn de aandachtspunten voor de RI&E.

Verplicht beleid tegen (seksuele) intimidatie

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht hun werknemers een veilige werkplek te bieden. Een beleid tegen (seksuele) intimidatie is daarom essentieel.

Verschil in beleving

Er is bij intimidatie bijna altijd sprake van verschil in beleving tussen “dader en slachtoffer” over het gedrag waarmee iemand een ander probeert te beïnvloeden, bijvoorbeeld door hem angst aan te jagen..

Ongewenst gedrag

(Seksuele) intimidatie valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en is een vorm van S ongewenst gedrag. Dit gedrag kent vele vormen. Van een seksueel geladen werksfeer, seksistische opmerkingen en hinderlijk gedrag tot stalking (hinderlijk volgen), aanranding en verkrachting.

Zie het artikel op arbo-online.nl voor alle aandachtspunten en maatregelen

Welkom terug, de Arbeidsinspectie.

Vanaf 1 januari 2022 heet de Inspectie SZW weer de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Alleen de naam is gewijzigd, de taken blijven hetzelfde. De toezichthouder is vanaf nu bereikbaar via het nieuwe webadres www.nlarbeidsinspectie.nl.

Naam Arbeidsinspectie veelzeggender

De reden voor dit besluit is de komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority. Maar ook het feit dat in de volksmond vaak nog de naam Arbeidsinspectie werd gebruikt.

Meldnummer is ongewijzigd

Het meldnummer waar mensen een melding kunnen doen van een gevaarlijke situatie, onveilige arbeidsomstandigheden en arbeidsongevallen, is niet veranderd.

Wat gaat de Arbeidsinspectie in 2022 doen?

Dat staat in het Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022. Het is het laatste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019–2022.

Voor meer informatie zie het artikel op Arbo-online.nl

copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer