Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Beeldschermwerk? Ontdek je beeldschermplek

Steeds meer mensen zitten op hun werk een (groot) deel van de dag achter een beeldscherm. Om klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen is een goede ergonomische werkplekinrichting bij beeldschermwerk van groot belang. Bekijk de aandachtspunten in dit artikel.

Een beeldschermplek of computerwerkplek bestaat uit een beeldscherm en een toetsenbord, al dan niet in combinatie met een systeemkast (de pc) en een printer. Neem voor een goede inrichting van zo’n werkplek alle relevante aspecten van beeldschermwerk onder de loep en pas die zo optimaal mogelijk toe.

Dit zijn de aandachtspunten bij beeldschermwerk

De moderne tijd brengt allerlei vormen van beeldschermwerk met zich mee. Want we werken niet meer alleen aan een desktop, maar ook op de tablet, de laptop en de mobiele telefoon … Daarnaast is ons werk ook steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk.

Bij (zeer) frequent beeldschermwerk blijft een ergonomisch verantwoorde beeldschermplek toch van groot belang. Voor die beeldschermplek gelden een aantal voorschriften (zie hieronder).

Inrichting beeldschermplek

De omgeving en de inrichting van de beeldschermwerkplek moeten voldoen aan een aantal voorschriften.

  • De verlichting van de werkruimte of de beeldschermwerkplek is voldoende. Daarbij is er een passend contrast tussen beeldscherm en omgeving.
  • Geen verblinding door en hinderlijke reflecties op het beeldscherm of op apparaten door kunstmatige lichtbronnen.
  • Geen verblinding door en hinderlijke reflecties op het beeldscherm of op apparaten door raam- en andere openingen, wanden en apparaten.
  • De ramen zijn uitgerust met passende zonwering die de intensiteit van het licht op de beeldschermwerkplek vermindert
  • Het geluid dat de apparatuur voortbrengt verstoort niet de aandacht en het gesproken woord.
  • De apparatuur brengt geen voor werknemers hinderlijke warmte voort.
  • De vochtigheidsgraad op de beeldschermwerkplek is steeds voldoende.

Verlichting

Voldoende, maar ook weer niet te veel verlichting en het tegengaan van spiegelingshinder zijn belangrijke aandachtspunten om vermoeidheid en oogklachten te voorkomen.

Spiegelingshinder kan ontstaan door de opstelling van het beeldscherm ten opzichte van het raam. Door een foute opstelling bestaat het gevaar dat we een verkeerde, geforceerde werkhouding aannemen om toch de informatie op het beeldscherm te kunnen zien.

Geluid

Een ander punt van aandacht is geluidshinder  in de vorm van hinderlijke pieptonen of geruis van systeemkasten of lawaai van printers. En ook de warmteafgifte van apparatuur speelt een rol bij een goede werkplekinrichting. De laatste twee punten pleiten voor het in een aparte ruimte plaatsen van computer- en printapparatuur.

Beweging

Even naar de printer lopen levert meteen een korte werkonderbreking en wat beweging op. Inmiddels weten we allemaal dat werken daar alleen maar gezonder van wordt. Want door langdurig zitten lopen we kans op allerlei vervelende en soms ernstige aandoeningen.

Instellingen

Daarnaast zijn op de gebruiker afgestemde instellingen van de werktafel en de bureaustoel gewenst. De ideale werkhoogte speelt hier een rol bij. Soms zijn hierbij hulpmiddelen nodig, zoals een voetenbankje. Verder mag het toetsenbord de gebruiker niet in een ongunstige werkhouding dwingen. Er moet voldoende ruimte zijn voor de armen en handen.

Risico’s op fysieke klachten door beeldschermwerk

Werken met een computer of laptop is een bijzondere vorm van fysieke belasting. Die belasting brengt risico’s met zich mee op diverse aandoeningen.

RSI of CANS

Te lang in ongunstige houdingen of met slechte apparatuur werken maakt de kans groot op klachten van nek, schouders, armen en rug. Deze aandoeningen noemen we RSI of CANS. Voldoende pauzes moeten de kans op RSI of CANS tot een minimum te beperken.

TNO heeft een beoordelingsinstrument ontwikkeld voor fysieke belasting door beeldschermwerk: de Checklist Beter achter je schermen (BAS). Deze checklist is mede gebaseerd op advies van de Gezondheidsraad (2017). Het instrument ondersteunt maatwerk in werken met en pauzes bij beeldschermwerk.

Verder is er nog de Werkplekchecker. Daarmee kunnen medewerkers stap-voor-stap een individuele werkplek instellen. De Werkplekchecker geeft daarnaast tips over hoe u de hele dag vitaal aan het werkt blijft. Bijvoorbeeld door het spelenderwijs inbouwen van korte pauzemomenten. Leuk extraatje: iedere medewerker die de Werkplekchecker doet, ontvangt een eindrapportage met toetsresultaten en een certificaat.

Aandoeningen door zitten

Af en toe zitten is gewoon goed voor ons lichaam. We hebben op aarde immers te maken met de zwaartekracht. Dit betekent dat we altijd spieren moeten aanspannen om te blijven staan en dat kost kracht en energie. Maar te veel zitten (meer dan 7 of 10 uur per dag; wetenschappers weten nog niet precies waar de grens ligt) is schadelijk. Het kan leiden tot hart- en vaatziekten, diabetes type II (leefstijlsuikerziekte) en vroegtijdig overlijden.

Oogklachten

Werkgevers zijn volgens het Arbobesluit verplicht om werknemers de gelegenheid te geven hun gezichtsvermogen te laten onderzoeken. Het gaat dan om de  relatie tot het te verrichten beeldschermwerk. Ook moet de werkgever zijn werknemers periodiek (één keer per twee jaar) in de gelegenheid stellen hun gezichtsvermogen te laten testen. Zo’n onderzoek kan deel uitmaken van het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO).

Daarnaast hebben medewerkers met oogklachten recht op onderzoek en advies van een deskundige. Bovendien komen zij eventueel in aanmerking voor vergoeding door de werkgever van een beeldschermbril.

Psychische belasting

Beeldschermwerk is niet alleen lichamelijk belastend, het zorgt ook voor mentale belasting. Waar denken we dan aan?

Bijvoorbeeld aan de opnamecapaciteit van de individuele werknemer. Het informatie-aanbod dat het beeldschermwerk levert moet die niet te boven gaan. Gebeurt dit (langdurig) wel, dan levert dit werkstress op.

Of aan autonomie, dat wil zeggen dat iemand de volgorde van de werkzaamheden zoveel mogelijk zelf kan inrichten. Op die manier hoeft iemand niet voortdurend achter het beeldscherm te werken en kan hij de tijdsduur van het beeldschermwerk zelf bepalen.

Daarnaast hebben mensen behoefte aan regelmatig contact met anderen. Om even sociaal bezig te zijn. Of om een collega iets te kunnen vragen over het werk. De beeldschermwerker en zijn collega’s moeten het werk dus kort kunnen onderbreken voor zulke sociale en functionele contacten.

Aandacht voor risico’s van beeldschermwerk in RI&E

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet de werkgever specifiek aandacht besteden aan de gevaren voor het gezichtsvermogen en de fysieke en psychische belasting door beeldschermwerk. Deze verplichting komt voort uit artikel 5.9 van het Arbobesluit (zie hieronder).

Artikel 5.9 Arbobesluit

Eerste lid

In het eerste lid van dit artikel staat de verplichting voor de werkgever om aandacht te schenken aan de specifieke gevaren van beeldschermwerk. De werkgever moet de risico’s van beeldschermwerk opnemen in de verplichte RI&E (artikel 5 Arbowet). Het gaat daarbij om de beschreven risico’s voor het bewegingsapparaat, risico’s voor de ogen en schade door psychische druk op de werknemer.

Tweede lid

Het tweede lid bouwt voort op het eerste. Lid 2 schrijft voor dat de werkgever de gesignaleerde gevaren integraal moet ondervangen met doeltreffende maatregelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aangepast meubilair, een aan de opnamecapaciteit van de individuele werknemer aangepast informatie-aanbod, autonome bevoegdheden voor de werknemer (dus geen algehele aansturing van de werknemer door de computer) en contactmogelijkheden garanderen tussen werknemers onderling.

Bron: arbo-online.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

copyright ©2021 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer