Riepair B.V.

Nieuws
Nieuws

Gefilterd op: "Nieuws"

Hybride werken moet in de RI&E

Nu we blijvend meer thuiswerken is het belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Psychische overbelasting ligt op de loer. Zo laten recente cijfers ook weer zien. Maar waar moet u op letten? De rol van de RI&E is belangrijk....

Corona is een nieuwe start voor de RIE

De manier van werken met coronamaatregelen is nog volop in ontwikkeling. De RI&E is daarmee wellicht op de achtergrond geraakt, maar om voorbereid te zijn op de toekomst is de RI&E juist precies wat je nu nodig hebt. Pak de...

De Arbeidsinspectie is er weer

Arbeidsinspectie. In de praktijk werd die term nog steeds gebruikt. Gelukkig gaat de Inspectie SZW vanaf 1 januari ook officieel “Nederlandse Arbeidsinspectie” heten. Dan kunnen er geen misverstanden meer zijn over de naam. De komst van de Europese toezichthouder, European...

Meerjarenplan SZW voor verbeteren naleving RI&E: update eerste jaar

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de basis van elk arbobeleid. Maar al jaren komt het aantal bedrijven wat voldoet aan de wettelijke verplichting van de RI&E niet boven de 50% uit. De naleving is het laagst bij kleine bedrijven....

Mondneusmaskers gebruiken? Vergeet niet de RI&E aan te passen

Persoonlijke beschermingsmiddelen Het gebruik van mondneusmaskers is een van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De Inspectie SWZ geeft een aantal voorwaarden voor het gebruik van mondneusmaskers op de werkplek. Ook de RI&E moet worden aangepast...

De RI&E’s kunnen beter & Onderzoek van de Inspectie SZW ook

Nogal eens ontbreekt de RI&E of is hij niet adequaat: een – helaas – aloude kwestie in het midden- en vooral (allerkleinst) kleinbedrijf. Bijna 20% van alle werknemers in Nederland werkt in een organisatie waar geen RI&E is. SZW startte...

Verdiepende RI&E: wanneer is die nodig?

De werkgever moet inzicht hebben in de gevaren die zich in zijn bedrijf kunnen voordoen. Dat maakt het mogelijk om prioriteiten te stellen en planmatig de gesignaleerde gevaren te voorkomen en beperken. Maar blijft het daarbij? In sommige gevallen is...

Centrale registratie van RI&E’s wordt verkend

Demissionair minister Koolmees wijdt veel woorden aan de voortgang van het meerjarenprogramma RI&E. Dit beoogt te bereiken dat alle werkgevers voldoen aan de RI&E-plicht. De minister meldt onder meer dat de pilot ‘administratieve handhaving’ succesvol verlopen is. In 2021 zal...

Toetsing zorgt lang niet altijd voor een betrouwbare RI&E

Kan de werkgever erop vertrouwen dat toetsing door een certificaathouder leidt tot een volledige en betrouwbare RI&E? Deze vraag stond centraal in een onderzoek van de Inspectie SZW. Dit blijkt lang niet altijd het geval. De Inspectie SZW heeft een...

Dit zijn de plannen van SZW met de RI&E

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) binnen bedrijven moet beter, vindt de overheid. Daarom is in 2020 een meerjarenplan opgesteld om dit te bereiken: het Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020-2023. Wat is de stand van zaken? Staatssecretaris Van Ark van Sociale...

copyright ©2021 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer