Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Corona is een nieuwe start voor de RIE

De manier van werken met coronamaatregelen is nog volop in ontwikkeling. De RI&E is daarmee wellicht op de achtergrond geraakt, maar om voorbereid te zijn op de toekomst is de RI&E juist precies wat je nu nodig hebt. Pak de RI&E dus juist nu op!

We hebben inmiddels ruim een jaar aan ervaringen met thuiswerken en het inrichten van werkplekken in het bedrijf. Daarbij hebben we veel nieuwe kennis opgedaan. Het is nu tijd om vooruit te kijken. De ad hoc-oplossingen moeten plaatsmaken voor duurzame maatregelen. Daarmee waarborgen we ook op de langere termijn dat medewerkers gezond en veilig kunnen werken.

De inspectie SZW handhaaft op risico’s op besmettingen

Wereldwijd wordt gewaarschuwd dat de huidige virusuitbraak niet de laatste zal zijn. Inspectie SZW handhaaft op risico’s op besmettingen op basis van Arbowet, artikel 3 en 5 en artikel 3.2a Arbobesluit. Dus ook op besmetting door covid-19. De Inspectie heeft laten weten dat zij toeziet op:

  • Situaties waarbij blootstelling een direct gevolg is van de werkzaamheden die worden verricht (bijvoorbeeld in ziekenhuizen).
  • Situaties waarbij de mogelijkheid van blootstelling volgt uit het algemene besmettingsgevaar (bijvoorbeeld in winkels).

In de RI&E moet het coronavirus expliciet als risico worden benoemd. En de werkgever moet maatregelen nemen om besmetting en verspreiding tegen te gaan.

Coronamodule in sectorspecifieke RI&E’s

De RI&E is in feite een lijst met risico’s waar een prioritering in wordt gemaakt. Met vervolgens een lijst aan maatregelen om die risico’s te minimaliseren. Om het eenvoudiger te maken, zijn er voor veel sectoren speciale branche-RI&E’s beschikbaar. Daarin zijn de belangrijkste risico’s in de sector, inclusief maatregelen, al opgenomen.

Voor kleinere bedrijven, die niet aangesloten zijn bij een branche, is er de Route naar RI&E. Daar is aan de hand van de sector al een voorselectie gemaakt, waarna de gebruiker door de RI&E heen wordt geleid.

In veel van de sectorspecifieke RI&E’s is inmiddels een speciale module voor Covid-19 (en andere virussen) opgenomen. Ook de maatregelen die kunnen worden getroffen, staan daarin. Zo hoef je het wiel niet zelf opnieuw uit te vinden. Maatregelen die nu al in het bedrijf zijn doorgevoerd en goed bevallen, kun je hieraan toevoegen.

Overigens moet wel nog steeds de zogeheten arbeidshygiënische strategie worden gevolgd. Oftewel: je moet starten met maatregelen bij de bron. Als het gaat om maatregelen tegen corona, betekent dit bijvoorbeeld dat het dragen van mondkapjes alleen als laatste optie wordt ingezet. Of als aanvullende maatregel wordt toegevoegd als andere maatregelen onvoldoende bescherming bieden. Zoals bijvoorbeeld schermen tussen medewerkers.

Corona opnemen in de RI&E is verplicht

Het is verplicht om de risico’s van corona en maatregelen tegen besmettingsrisico’s én het verspreiden op te nemen in de RI&E. De beschikbare coronamodules helpen om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Maar belangrijker nog: het helpt om een gezonde en veilige werkplek te creëren voor de werknemers en jezelf.

Als er geen coronamodule beschikbaar is in het branche-instrument, informeer dan of er een coronaprotocol voor de branche beschikbaar is. Daar is ongetwijfeld al veel bruikbare informatie uit te halen. De SER heeft een uitgebreide handreiking geschreven waarin adviezen worden gegeven voor maatregelen in specifieke situaties.

Gezond thuiswerken permanent invullen

Een andere grote verandering die vraagt om een herziening van de RI&E is het thuiswerken. Officieel noemen we dat plaatsonafhankelijk werken. Verschillende onderzoeken laten zien dat een groot deel van de werknemers van plan is om meer thuis te blijven werken.

He afgelopen jaar zijn in allerijl thuiswerkplekken ingericht. Nu moet de werkgever kijken naar een permanentere invulling hiervan. Een gezonde en veilige manier van werken vanuit huis is daarbij een belangrijk punt van aandacht. Naast een ergonomisch ingerichte werkplek gaat het dan ook om andere onderwerpen. Zoals: hoe manage je werkdruk, regelmatig in beweging blijven en een gezonde werk-privébalans.

RI&E op de kaart en toetsing

Om gezond en veilig werken de standaard te maken in de organisatie is het belangrijk dat de RI&E up-to-date blijft. De medewerkers moeten ook worden geïnformeerd over de risico’s en de maatregelen. Er is geen excuus: iedereen moet de RI&E aanpassen met de inventarisatie van de coronamaatregelen. Dat vormt een goede aanleiding om de RI&E in zijn geheel weer eens kritisch te bekijken en onder de aandacht te brengen. Niet vergeten: heb je de RIE aangepast en ben je toetsingsplichtig? Dan ben je ook verplicht om de aanpassingen in de RI&E te laten toetsen.

Maak van de corona een goede nieuwe start voor gezond en veilig werken

De acties en de aandacht voor de RI&E vanuit branches en overheid zijn een extra reden om de RI&E weer op de kaart te zetten. Misschien is het een idee om zelf intern een (online) bijeenkomst te organiseren waarin medewerkers worden bijgepraat over de maatregelen rond gezond en veilig werken. Want hoewel er nu veel aandacht uitgaat naar het inrichten van coronamaatregelen en een thuiswerkplek, zijn er natuurlijk ook andere risico’s die nog steeds aandacht nodig hebben. Maak aan je medewerkers kenbaar dat dit een belangrijk thema is. Maak van de corona een goede nieuwe start voor gezond en veilig werken.

Bron: Arbo-online

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

copyright ©2021 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer