Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

De Arbeidsinspectie is er weer

Arbeidsinspectie. In de praktijk werd die term nog steeds gebruikt. Gelukkig gaat de Inspectie SZW vanaf 1 januari ook officieel “Nederlandse Arbeidsinspectie” heten. Dan kunnen er geen misverstanden meer zijn over de naam.

De komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority heeft geleid tot dit besluit. Maar ook de constatering dat de naam Arbeidsinspectie in de praktijk gebruikelijker en veelzeggender is.

Europese en Nederlandse toezichthouder

De officiële nieuwe naam wordt ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ en in het Engels ‘Netherlands Labour Authority’. In het Nederlands en Engels afgekort tot NLA. Dit komt mede door de komst van de Europese toezichthouder European Labour Authority (ELA). De nieuwe naam van de nationale toezichthouder, Netherlands Labour Authority (NLA) geeft duidelijk de verbinding aan tussen ELA en NLA.

Arbeidsinspectie werd nog steeds gebruikt

Daarnaast is de afgelopen jaren duidelijk gebleken dat de term Arbeidsinspectie nog steeds vaak wordt gebruikt. Voor werkgevers en werknemers zegt die term meer dan de huidige officiële naam Inspectie SZW.

Verbinding tussen namen ELA en NLA

De toenemende Europese mobiliteit heeft ook gevolgen voor het toezicht op de arbeidsmarkt. Daarom is de EU in 2019 gestart met toezicht vanuit overkoepelend Europees perspectief en is de European Labour Authority opgericht. Om de verbinding tussen het Europese en nationale niveau tot uitdrukking te brengen, wordt de naam van de Inspectie SZW gewijzigd. In overeenstemming met de naam op Europees niveau, ELA, hanteert de Inspectie SZW voortaan als afkorting NLA: Netherlands Labour Authority.

Dit sluit aan bij het naar verwachting steeds bekender wordend instituut ELA. En het benadrukt ook de verbinding tussen de ELA en de NLA.

De afkorting NLA voor Nederlandse Arbeidsinspectie is handig, zo staat in het persbericht van de Inspectie SZW. Ten eerste om daarmee helder het onderscheid te maken met de ELA, waarvan de NLA één van de ‘founding members’ is.

Aansluiten bij het spraakgebruik

Ten tweede om aan te sluiten bij het spraakgebruik. Het inspecteren op de arbeid wordt in de praktijk heel vaak aangehaald als ‘arbeidsinspectie’. Waarbij soms in het midden blijft of het gaat om de organisatie of om de activiteit. Denk aan ‘de inspectie op de arbeid’ of ‘het inspecteren op de arbeid’. Met het gebruik van NLA en Nederlandse Arbeidsinspectie vallen de activiteit en de organisatie die dat uitvoert, samen.

Zo voorkomen we misverstanden

De nieuwe naam voorkomt ook misverstanden. Namelijk dat de Inspectie SZW als taak zou hebben om toezicht te houden op onderdelen van het ministerie van SZW. Terwijl het toezicht juist gericht is op álle werkgevers in Nederland.

Bron: Arbo-online

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

copyright ©2021 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer