Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Geslaagde bijeenkomst RIE van de Zorg Oost- Nederland

Afgelopen donderdag (21 juni) vond de eerste bijeenkomst van de RIE van de Zorg plaats in Hengelo (ov). In samenwerking met Stichting IZZ en ziekenhuisgroep Twente (ZGT) zijn ervaringen gedeeld en is een beeld geschetst van de aanwezige risico’s in de zorg en het belang van een actuele RI&E. Daarnaast vertelde Riepair meer over de ontwikkeling van de RIE van de Zorg en hoe deze invulling krijgt met behulp van de software Riegitaal.

Centraal stonden de 3 D’s: Digitaal, Dynamisch en de Dialoog. Door middel van de dynamische RIE van de Zorg wordt de dialoog aangegaan met de medewerkers, waardoor er een goed beeld ontstaat van de aanwezige risico’s en de te nemen beheersmaatregelen.

Binnen het ZGT leefde de RI&E in de oude vorm niet. Vanuit Riepair werd de software Riegitaal aangeboden, om de nieuwe RIE van de Zorg te gaan gebruiken. Na een geslaagde pilot is er een goed beeld verkregen van de huidige situatie binnen het ziekenhuis en wordt de RIE van de Zorg gebruikt om per afdeling de risico’s in kaart te brengen en om het plan van aanpak op te stellen.

Met een 100% opkomst kunnen we spreken van een zeer geslaagde bijeenkomst en zullen er in de toekomst meerdere bijeenkomsten georganiseerd worden!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

copyright ©2020 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer