Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Heeft jouw bedrijf wel een preventiebeleid?

Heeft jouw organisatie beleid op het gebied van preventie? Ook al ben je zelf preventiemedewerker; het is niet zo dat alle organisaties daadwerkelijk preventiebeleid hebben. Dit is een van de conclusies van het Nationaal Onderzoek Over Preventie.

Gelukkig hebben de meeste ondernemingen en instellingen hun beleid goed op orde. Van de respondenten geeft ruim driekwart (77 procent) aan dat hun organisatie een beleid heeft op het gebied van preventie. Volgens 37 procent van die groep wordt het beleid planmatig ontwikkeld en is het onderdeel van de bedrijfsstrategie. Dat is ook zwart op wit vastgelegd.

Wel geeft 56 procent aan dat dit verschilt per onderwerp. Bij bijvoorbeeld veiligheid kan dat anders liggen dan bij fysieke belasting. Opvallend is dat 13 procent van de preventisten die werken in een bedrijven met een hoog risicoprofiel aangeven dat hun organisatie geen (planmatig) beleid heeft op het gebied van preventie.

Onlangs hield uitgeverij Vakmedianet, die het initiatief heeft genomen voor deze platformsite, eenonderzoek onder ruim 1200 mensen die zich in hun bedrijf of organisatie bezighouden met preventie. Veelal houden preventiemedewerkers zich maar deels bezig met preventietaken. Drie op de vijf medewerkers houden zich hooguit een kwart van hun tijd bezig met preventie en voor maar één op de vijf is het een fulltime baan.

Uit het onderzoek bleek ook dat eigenlijk iedereen zich bezig kan houden met preventie. Dat kan de secretaresse zijn, maar ook de leidster op een kinderdagverblijf, een verpleegkundige in het ziekenhuis of zelfs de directeur of eigenaar van een bedrijf.

Bron: OverPreventie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

copyright ©2020 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer