Riepair B.V.

Controleniveau wijzigen (0:51)

Om het eigen beleid vast te leggen in Riegitaal, is het mogelijk een risicoanalyse uit te voeren. Deze gaat uit van bepaalde effecten, gevolgen en kansen. De risicoanalyse wordt automatisch vertaald naar een toezichtmatrix. Aan de hand van het naleefgedrag wordt de daadwerkelijke kans berekend. Met dit overzicht kan bepaald worden of het gewenst is om de controleniveaus aan te passen.

copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer