Riepair B.V.

Nieuws
Nieuws

Archief:

Tekenen (0:55)

Het is mogelijk om losse opmerkingen, stempels en lijnen te tekenen en afstanden te meten. Door de mogelijkheden van de iPad te benutten is het in de app mogelijk om vrij te tekenen, door met de vinger een figuur te...

Bezoek afronden (0:39)

Om op een goede wijze prioriteiten te kunnen stellen ondersteunt het systeem de mogelijkheid om geautomatiseerd risicomodellen te genereren. Uiteraard kunnen in deze modellen zelf de effecten en weegfactoren worden bepaald. Het systeem houdt vervolgens rekening met naleefgedrag en vertaalt...

Controleniveau wijzigen (0:51)

Om het eigen beleid vast te leggen in Riegitaal, is het mogelijk een risicoanalyse uit te voeren. Deze gaat uit van bepaalde effecten, gevolgen en kansen. De risicoanalyse wordt automatisch vertaald naar een toezichtmatrix. Aan de hand van het naleefgedrag...

Betrokkenen koppelen (0:41)

Zelf niet op locatie? Gebruik het systeem om iemand anders ter plaatse een opdracht te geven. Hij of zij ontvangt een email op de smartphone en geeft een waardeoordeel of maakt een foto op de aangegeven plek. Deze informatie is...

Hercontrole inplannen (0:50)

Bezoeken op locaties, controles of hercontroles kunnen automatisch met uw Outlookagenda synchroniseren. Uiteraard kunt u ook anderen uitnodigen. Zo heeft u direct de keuringspunten, locatie en gegevens bij de hand.

Filteren in checklisten (1:05)

In Riegitaal zijn bestaande checklisten (branche rie) te gebruiken of naar wens aanpassen. Ook kunt u met de checklistwizard eenvoudig en snel checklisten naar eigen inzicht bouwen of aanpassen.eigen checklisten toevoegen. Op deze manier kunt u eigen beleid of dat...

Basisfuncties tekening (0:44)

Om snelle vergelijkingen tussen tekeningen te kunnen maken kunnen er meerdere tekeningen tegelijk geopend worden. Op basis van standaardchecklisten of eigen checklisten, maakt het systeem automatisch kaartlagen aan bij vragen. Voor het in- en uitzoomen van een tekening wordt gebruik...

Instellingen GEO kaart (1:25)

De app gebruikt geo-informatie in combinatie met GPS-positieherkenning en er kan een uitgebreide werkvoorraad offline volledig beschikbaar worden gehouden.

Werken in de GEO kaart (1:11)

U werkt met Riegitaal vanuit één locatiedossier zodat er geen versplintering ontstaat in het toezichthouden. De rapportage bevat op een gestructureerde manier alle ingevoerde gegevens, bijlagen, waardeoordelen en toelichtingen. Per dossier kunnen verschillende rapportages worden samengesteld. Riegitaal is dankzij zijn...

Synchroniseren (0:29)

Riegitaal is zowel online als offline te gebruiken. Met de App is een buitengewoon eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening geborgd. Zonder dat u buiten hoeft na te denken over prioriteitenniveaus of risico’s krijgt u de juiste informatie op het juiste moment....

copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer