Riepair B.V.

Waardeoordeel onderwerp (0:37)

Bij het aanmaken van een deelplan in de internetomgeving van Riegitaal is de mogelijkheid toegevoegd om gebouwdelen te benoemen. Hierbij valt te denken aan verschillende ruimtes, verdiepingen, energiezones enz. Deze gebouwdelen kunnen in de app worden gebruikt om heel specifiek waardeoordelen te geven.

Er kan op onderwerpniveau waardeoordelen worden gegeven in de app. Dit betekent dat alle onderliggende vragen het gekozen waardeoordeel krijgen.

copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer