Riepair B.V.

Waardeoordeel vraag (0:33)

Bij het aanmaken van een deelplan in de internetomgeving van Riegitaal is de mogelijkheid toegevoegd om gebouwdelen te benoemen. Hierbij valt te denken aan verschillende ruimtes, verdiepingen, energiezones enz. Deze gebouwdelen kunnen in de app worden gebruikt om heel specifiek waardeoordelen te geven.

Naast op onderwerpniveau kan er op twee manieren waardeoordelen worden gegeven op vraagniveau in de app.

  1. Op vraagniveau. Dit betekent dat er één waardeoordeel voor de gehele vraag wordt gegeven.
  2. Op vraagniveau per gebouwdeel. Dit is een nieuwe functionaliteit die de toezichthouder in staat stelt om per vraag aan te geven waar die vraag wel of niet voldoet op de tekening. Bovendien is het mogelijk om dit waardeoordeel ook te koppelen aan één van de benoemde gebouwdelen. Zo kan er bijvoorbeeld bij een vraag over de blusmiddelen worden aangegeven in welke ruimtes de blusmiddelen wel en niet voldoen.
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer