Riepair B.V.

Werken in de GEO kaart (1:11)

U werkt met Riegitaal vanuit één locatiedossier zodat er geen versplintering ontstaat in het toezichthouden. De rapportage bevat op een gestructureerde manier alle ingevoerde gegevens, bijlagen, waardeoordelen en toelichtingen. Per dossier kunnen verschillende rapportages worden samengesteld. Riegitaal is dankzij zijn flexibiliteit geschikt voor zowel gecertificeerd toezichthouders (arbodiensten en/of arboadviseurs) en toezichthouders van de opdrachtgever zelf.

copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer