Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Meerjarenplan verbeteren naleving RI&E 2020 – 2023

Van Ark zet hoog in

Minder dan de helft van de werkgevers in Nederland heeft een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Het gaat vooral om het MKB dat vaak niet eens weet van het bestaan van de RI&E-plicht. (Grotere arbeidsorganisaties voldoen vrijwel volledig, aldus werkt 80% van de werknemers in een organisatie met een RI&E). Staatssecretaris Van Ark beloofde in september een verbeterplan nog in 2019, het kwam er 29 januari. Conferenties met professionals afgelopen jaar waren mede input voor dit plan. We melden de volgende hoofdpunten.

Instrument  Een multidisciplinair team heeft een week onafgebroken gewerkt aan een nieuw RI&E-instrument en dat getest bij ondernemers. Dat komt in een vernieuwde digitale omgeving van het Steunpunt RI&E.

Communicatie  Er komt een campagne over de RI&E-plicht, toegesneden op de lastig te bereiken groep werkgevers, bijvoorbeeld via hun financieel adviseur of boekhouder. Start is in het tweede kwartaal, daar waar de naleving het meest achter blijft, zoals horeca en financiële dienstverlening. De campagne gaat daarna door, met telkens monitoren op resultaat en mogelijke verbetering.

Brancheorganisaties  Van Ark wil brancheorganisaties stimuleren voor verbetering van de (bestaande) ondersteuning aan werkgevers. Ze wil met hen een platform ontwikkelen om best practices te delen.

Handhaving  De Inspectie heeft een pilot ‘administratieve handhaving’ gestart. 400 werkgevers worden op afstand, liefst digitaal, gecontroleerd op het hebben van een RI&E, plan van aanpak en basiscontract. Eind 2020 “.. wordt gekeken naar de effectiviteit en de mogelijkheid de werkwijze uit te breiden zodat in de toekomst 100% inspectiedekking mogelijk is en alle bedrijven een boete krijgen als ze niet over een RI&E beschikken.”

Balans

● Die aankondiging is zeer bijzonder. Nooit eerder heeft de Inspectie of een bewindspersoon zo hoog ingezet. We zijn benieuwd naar de reacties van politici en professionals.

● Het matig voldoen aan de RI&E-plicht speelt overigens in veel landen. Van Ark noemt Europese monitoring; ze maakt geen gewag van analyse daarop voor nieuwe aangrijpingspunten.

● Tenslotte: de staatssecretaris wil – terecht – zowel (1) verhoging van de naleving als (2) verdieping van kwaliteit en gebruik van de RI&E. Een aloud probleem is dat uitbrengen van een RI&E-instrument, zoals nu, waarschijnlijk het eerste bevordert en het tweede misschien juist niet. In een vierjarenplan verdient wat ons betreft zo’n fundamentele kwestie aandacht. Had Van Ark misschien toch meer moeten denken aan een rol voor professionals, de preventiemedewerker voorop? Die komt in haar stuk niet voor. De KoM had midden 2017 al input.

Brief staatssecretaris Van Ark, externe link

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2020/01/29/kamerbrief-meerjarenplan-verbeteren-naleving-riene

KoM-handreiking preventiemedewerker en RI&E 2017, externe link, https://vkom.nl/?page_id=536

Bron: Kwaliteit op maat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

copyright ©2020 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer