Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Naleving arbowet bij buitendiensten van overheden nog steeds onvoldoende

Bij een gerichte controle van de Inspectie SZW bij de buitendiensten van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat blijkt dat 90 procent van de bezochte instanties de Arbeidsomstandighedenwet overtreedt (landelijk gemiddelde is 64 procent).

Werkgevers nemen nog te weinig maatregelen om medewerkers te beschermen tegen agressie en geweld, gevaarlijke stoffen en infectierisico. Ook doen ze te weinig om valgevaar te voorkomen en machines te beveiligen.

Organisaties waar in 2008 veel overtredingen waren, zijn bij de controle opnieuw gecontroleerd. De werkzaamheden die door de Inspectie SZW zijn gecontroleerd betreffen onder andere gemeentewerven, groenvoorziening, handhaving en toezicht, riolering en rioolwaterzuiveringsinstallaties, opslag van strooizout en verkeersborden en de bediening van bruggen en sluizen. In 7 gevallen (van de 75 organisaties die geïnspecteerd zijn) werd het werk zelfs preventief stilgelegd. Gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat, met name de verschillende diensten voor Handhaving en Toezicht, scoren slecht op agressie en geweld. Bij waterschappen en gemeenten is de veiligheid van machines vaak niet op orde.

Arborisico’s in arbocatalogus

De Inspectie SZW dringt er op aan dat overheden meer aandacht besteden aan de arborisico’s bij medewerkers in de buitendiensten. Hiervoor is een betere inventarisatie van de risico’s noodzakelijk. Op basis daarvan dienen maatregelen genomen te worden. Voorlichting over de risico’s is essentieel. Voor een snelle verbetering van de situatie verdient het aanbeveling in de arbocatalogi voor de gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat de risico’s en de te nemen maatregelen die met name bestaan in de buitendiensten concreet te beschrijven. Hier ligt vooral een taak bij de overkoepelende organisaties van deze buitendiensten.

De Inspectie SZW zal deze overheden de komende jaren blijven inspecteren, met name de organisaties die nu in overtreding waren. De Inspectie SZW zegt direct boete aan bij organisaties waar dezelfde tekortkomingen worden vastgesteld. De resultaten van de inspectie 2012 bij de buitendiensten van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat vindt u op de website van de Inspectie SZW.

Bron: Inspectie SZW

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

copyright ©2021 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer