Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

De systeemtoets en scopetoets zorgen voor een betere RI&E

Toetsing is een middel voor de verbetering van de kwaliteit van de RI&E . De Arboregeling maakt binnenkort onderscheid tussen de systeemtoets, ook wel globale RI&E, en de scopetoets. Wat het verschil is tussen die twee bij de toetsing van de RI&E, leest u hier.

Zoals het nu is mag ieder van de kerndeskundigen, de hoger veiligheidskundige (HVK’er), de arbeidshygiënist (AH), de arbeids- en organisatiedeskundige (A&O’er) en (op dit moment nog) de BIG-geregistreerde bedrijfsarts (BA), de hele RI&E toetsen. Dat is vreemd,want hoe kan een arbeidshygiënist de RI&E toetsen op PSA-aspecten? En hoe kan een HVK’er toetsen op blootstelling aan gevaarlijke stoffen? Of een A&O’er op machineveiligheidsaspecten? Eén vakspecialist die alle arbeidsrisico’s toetst, dat klopt niet. Daar komt nu verandering in.

Er komt een tweedeling bij het toetsen van een RI&E in enerzijds een systeemtoets en anderzijds een scopetoets. Dit besluit verschijnt nog dit jaar in de Staatscourant en naar verwachting zal de Arboregeling in de loop van het jaar worden aangepast.

In het artikel van Wim van Alphen (hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist, PHOV) en Erwin Napjus, (hoger veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige) op Arbo-online wordt uitgelegd wat het verschil is tussen de systeemtoets en de scopetoets en welke van de kerndeskundigen deze zou moeten uitvoeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer