Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

(Onge)vallen voorkomen kun je trainen

29% van de arbeidsongevallen ontstaan door vallen van hoogte. Zaak voor de werkgever om een RI&E, inclusief reddingsplan te maken. Kunnen we het risico vermijden of voorkomen, of moeten PBM’s bescherming bieden?

Valbeveiligingsproducten vallen in categorie 3 (hoogste risico). Het is aan de werkgever om ze beschikbaar te stellen en te onderhouden. Daarnaast is de werkgever verplicht zijn of haar werknemers te trainen in het correct gebruik en onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wat zegt de wet?

In Nederland zijn er specifieke wetsartikelen die gaan over de plichten van werkgevers omtrent veilig werken (op hoogte). Zo dient een werkgever in een risico inventarisatie en- evaluatie (RI&E) schriftelijk vast te leggen welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt en een plan van aanpak te maken met de te nemen organisatorische en materiële maatregelen om ervoor te zorgen dat de werkplek veilig is. Wanneer collectieve bescherming, zoals het plaatsen van een hekwerk bij werken op hoogte niet voldoende veiligheid schept, dient de werkgever persoonlijke valbeveiligingsoplossingen ter beschikking te stellen.

Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor het verstrekken van doeltreffende opleidingen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en de ter beschikking gestelde materialen, om ervoor te zorgen dat de risico’s duidelijk zijn en geminimaliseerd kunnen worden. De werkgever heeft daarbij de verplichting toe te zien op de naleving van de gegeven instructies.

Veilig werken op hoogte

Werknemers dienen voor hun eigen veiligheid te zorgen. Maar hun (onjuist) handelen kan ook gevolgen hebben voor anderen: bijvoorbeeld een medewerker die van grote hoogte valt en bovenop zijn collega terechtkomt. Werkgevers zijn verplicht om een veilige werkplek, een veilig systeem van werken en voldoende training van werknemers te waarborgen. Ook zijn zij er verantwoordelijk voor dat medewerkers waar nodig valbeveiliging gebruiken. Het niet (correct) gebruiken van valbeveiliging kan leiden tot geldboetes en strafrechtelijke vervolging van de werkgever. Met de juiste training en educatie kunt u bijdragen aan het voorkomen van (onge)vallen bij werken op hoogte.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

copyright ©2021 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer