Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Operators omzeilen beveiliging computergestuurde machines

Automatische interlocksystemen bieden bescherming tegen letsels veroorzaakt door machines. Ze zijn in het bijzonder relevant voor industriële machines met computergestuurde regeling. Toch omzeilen operators de interlockbeveiligingen vaak.

Een interlocksysteem vergrendelt de veiligheidsvoorziening mechanisch in gesloten stand, tot de risico’s op letsels zijn verdwenen of tot het gevaar door het openen van de veiligheidsvoorziening is opgeheven, voordat de installatie weer in werking treedt. Volgens een studie van HSL, het Britse preventielaboratorium, omzeilen operators deze interlocksystemen vaak. Het management en de supervisors beamen dit onderzoeksresultaat.

Naar eigen zeggen baseerden de onderzoekers zich op een veeleer beperkte steekproef binnen de machine-industrie over het Kanaal. Ze stelden vast dat de interlocksystemen het vaakst worden omzeild bij gedeeltelijk computergestuurde regeling van die machines.

Dat gedrag zou door drie factoren worden beïnvloed:

  • De voorinstelling van het individu – met name zijn “idee over zijn persoonlijke kwetsbaarheid” en “de negatieve houding tegenover de noodzaak van interlocksystemen/veiligheidsvoorzieningen”.
  • De omgevingsfactoren die aanzetten tot het omzeilen van interlocksystemen: bijvoorbeeld een slecht machineontwerp en een slecht inkoopbeleid, gebrekkige opleiding rond interlocking, een verwarrende perceptie op de regelgeving.
  • Bekrachtiging: beloningen of sancties naargelang het gedrag. Op dit punt stelden we een gebrek aan engagement bij leidingevenden en een weinig consequente toepassing van disciplinaire maatregelen vast.

De studie stelt voor om die factoren bij de ontwikkeling van interventiestrategieën in overweging te nemen.

Bron: Sentral

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

copyright ©2020 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer