Riepair B.V.

Kwaliteit is toeval uitsluiten

Repareert & garandeert
Oplossingen
Oplossingen

Samen zoeken naar oplossingen

Door het laten uitvoeren van een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) voldoet uw de organisatie aan de wettelijke verplichting om voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen. Met deze zorg kunt u onder meer het volgende bewerkstelligen:

 • Lager arbeidsverzuim;
 • Minder kans op WIA-instroom;
 • Meer werkplezier en gemotiveerde medewerkers;
 • Minder kans op onveilige situaties en ongevallen;
 • Betere productiviteit door een goede werkomgeving;
 • Goed werkgeverschap.

Beleid

Op basis van de RIE kan managementinformatie worden verzameld over de risico’s die een bedreiging vormen voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de medewerkers. Door vervolgens een Plan van Aanpak op te stellen met de te nemen maatregelen, wordt er gewerkt aan het zoveel mogelijk beheersbaar maken van de geconstateerde risico’s. Zo vormt de RIE dus de belangrijkste basis voor het te voeren arbobeleid binnen uw organisatie.

Persoonlijks aandacht

De RIE dient zo vaak te worden herhaald als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, zoals bijvoorbeeld nieuwe werkmethoden, verbouwing of verhuizing, nieuwe functies of nieuwe regelgeving van de overheid. Vandaar dat onze arbodeskundige jaarlijks uw organisatie bezoekt voor een inspectieronde gevolgd door een voortgangs- cq evaluatiegesprek. Eventuele geconstateerde knelpunten worden weer toegevoegd aan het plan van aanpak. Overigens verzorgen wij zonder extra kosten de aanpassingen in uw RIE bij een verbouwing of verhuizing naar een andere locatie.

Pro-actieve monitoring

U kunt de status en voortgang van het plan van aanpak op afstand te monitoren middels onze digitale RIE module. Riepair zal u bovendien pro-actief attenderen op de te nemen acties. Daarnaast heeft u als werkgever zelf ook de mogelijkheid om een overkoepelende knelpuntenlijst op te vragen. In deze knelpuntenlijst kunt u in één oogopslag alle knelpunten aangaande de locaties van uw organisatie in beeld krijgen en desgewenst collectief knelpunten oplossen.

Helpdesk

Uiteraard is Riepair uw persoonlijke partner en uw vraagbaak gedurende de APK voor:

 • Vragen over arbo gerelateerde aandachtsgebieden voortvloeiend uit de RI&E.
 • Advisering over het uitvoeren van de knelpunten uit het plan van aanpak.
 • Advisering over fysieke zaken (gebouwelijk), pragmatische invulling.
 • Algemene advisering over beleidszaken en protocollen.
 • Hoe om te gaan met brandweer, arbeidsinspectie etc.

Afhankelijk van uw vraag zijn hier mogelijk kosten aan verbonden, welke we vooraf aan u kenbaar zullen maken.

Riepair houdt u op de hoogte van de wijzigingen in de wet- en regelgeving oa aangaande;

 • Arbo-wet,
 • Arbobesluit,
 • Arbocatalogus.

Partners

Om het gehele proces rondom de RIE te registreren, te bewaken en daar waar nodig bij te sturen, is een integrale aanpak noodzakelijk. Daarom vindt Riepair het belangrijk om de regie te houden over het gehele integrale RIE-proces. Riepair besteedt de vervolg onderzoeken nav het plan van aanpak uit aan arbodeskundigen, welke vooraf zijn getoetst aangaande hun discipline, vakbekwaamheid en successen. Dit om gedwongen winkelnering te voorkomen. Uitgangspunt is altijd kosten/baten!

Bekijk alle partners

Oplossingen

Riegitaal is het online risciomanagementsysteem waarmee u de status en voortgang van het plan van aanpak op afstand kunt monitoren. Middels een proactieve workflow zal u en uw arboadviseur bovendien geattendeerd worden op de te nemen acties. Daarnaast heeft u als werkgever zelf ook de mogelijkheid om een overkoepelende knelpuntenlijst op te vragen. In deze knelpuntenlijst kunt u in één oogopslag alle knelpunten aangaande de locaties van uw organisatie of uw arboadviseurs in beeld krijgen en desgewenst collectief knelpunten oplossen.

Meer over digitale RIE

Direct contact

U kunt op meerdere manieren contact opnemen met Riepair. U kunt hier een offerte opvragen of bij persoonlijke vragen contact opnemen via telefoon of per mail. Ook kunt u uw vraag stellen via het contactformulier. Wij nemen dan binnen één werkdag contact met u op.

Riepair B.V. Bel ons
Welbergweg 75 Tel. 0541 853 667
7556 PE Hengelo  
Meer informatie Stuur een e-mail
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer