Riepair B.V.

Zelf denken, samen doen

Wij helpen bedrijven
Over ons
Over ons

Riepair BV ondersteunt organisaties door de wettelijke verplichte Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) en het daaruit volgende plan van aanpak in te zetten als instrument om de kwaliteit van werk en organisatie daadwerkelijk te verbeteren.

Dit doen wij:

  • Door een herkenbare dienstverlening: klantgericht, open en persoonlijk.
  • Met ondersteuning van direct on-line beschikbare instrumenten en hulpmiddelen.
  • Op een betaalbaar wijze, gedurende de contractperiode van vier jaren wordt de totale investering verdeeld in maandelijks te betalen termijnen.
  • Door het geven van garanties, gedurende de contractperiode heeft de onderneming een geaccordeerde RIE.

Wettelijk kader

De Arbo-wet (artikel 3 en artikel 5) verplicht alle bedrijven in Nederland tot het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid gericht op “zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden”.  Deze zorg dient systematisch te gebeuren en moet een integraal onderdeel zijn van het totale ondernemingsbeleid. Zowel de werkgever als de werknemers zijn verantwoordelijk voor de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. De werkgever draagt de eindverantwoordelijkheid. Een belangrijk onderdeel van het beleid is het opstellen en actueel houden van een RIE. De RIE is geen doel op zich, maar een instrument ter ondersteuning van het arbobeleid.

Verzekering

Veel verzekeraars vragen bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering of een brandverzekering voor de ondernemer naar het bestaan van de RIE. Het kan gebeuren dat de ondernemer of de verzekeringstussenpersoon onterecht ‘ja’ invult. Als er beroep wordt gedaan op de verzekeraar voor een arbeidsgerelateerde omstandigheid, zal deze vaak vragen naar de RIE. Indien die er niet is, kan de verzekeraar bepalen niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen. Voor een kleine ondernemer kunnen deze voorbeelden een grote strop betekenen, zo niet de ondergang van het bedrijf. Maar ook als de verzekeraar er niet naar heeft gevraagd bij het aangaan van de verzekering, kan deze zich erop beroepen dat u er niet alles aan heeft gedaan wat van een goed werkgever volgens de wet wordt verlangd.

En als u niets doet?

De RIE is niet voor niets wettelijk verplicht. Wie hem niet uitvoert, is waarschijnlijk ook niet actief bezig met het veilig en gezond houden van het bedrijf. Niet bezig met de kans op ongelukken en verzuim, en de gevolgen daarvan. Hoe ingrijpend die gevolgen kunnen zijn, moet u maar vragen aan een ondernemer die het heeft meegemaakt: een claim van een werknemer bij een ongeluk of beroepsziekte. En wat dat betekent voor het imago van het bedrijf.

 

“Coming together is a beginning, staying together is progress and working together is succes.”  Henry Ford

Partners

Om het gehele proces rondom de RIE te registreren, te bewaken en daar waar nodig bij te sturen, is een integrale aanpak noodzakelijk. Daarom vindt Riepair het belangrijk om de regie te houden over het gehele integrale RIE-proces. Riepair besteedt de vervolg onderzoeken nav het plan van aanpak uit aan arbodeskundigen, welke vooraf zijn getoetst aangaande hun discipline, vakbekwaamheid en successen. Dit om gedwongen winkelnering te voorkomen. Uitgangspunt is altijd kosten/baten!

Bekijk alle partners

Oplossingen

Riegitaal is het online risciomanagementsysteem waarmee u de status en voortgang van het plan van aanpak op afstand kunt monitoren. Middels een proactieve workflow zal u en uw arboadviseur bovendien geattendeerd worden op de te nemen acties. Daarnaast heeft u als werkgever zelf ook de mogelijkheid om een overkoepelende knelpuntenlijst op te vragen. In deze knelpuntenlijst kunt u in één oogopslag alle knelpunten aangaande de locaties van uw organisatie of uw arboadviseurs in beeld krijgen en desgewenst collectief knelpunten oplossen.

Meer over digitale RIE

Direct contact

U kunt op meerdere manieren contact opnemen met Riepair. U kunt hier een offerte opvragen of bij persoonlijke vragen contact opnemen via telefoon of per mail. Ook kunt u uw vraag stellen via het contactformulier. Wij nemen dan binnen één werkdag contact met u op.

Riepair B.V. Bel ons
Welbergweg 75 Tel. 0541 853 667
7556 PE Hengelo  
Meer informatie Stuur een e-mail
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer