Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Go2Sure

Wat is risico?

Go2Sure definieert risico als het product van kansen en effecten. De effecten worden beoordeeld met als uitgangspunt dat een beschouwd onderwerp of een beschouwde situatie zich negatief voordoet. De kans geeft inzicht in hoe waarschijnlijk het is dat het onderwerp of de situatie zich negatief voordoet.

Risk assessment

Risico’s bewust en effectief op gewenste wijze beïnvloeden is pas mogelijk nadat de risico’s met onderliggende oorzaken en kansen inzichtelijk zijn. Go2Sure gebruikt beproefde methoden en technieken om onze klanten te helpen de risico’s inzichtelijk te krijgen. Door bijvoorbeeld een foutenboom op te stellen en daarmee een OTG (Ongewenste Top Gebeurtenis) te ontleden tot basis gebeurtenissen ontstaat inzicht. Wij maken gebruik van software waarmee op dergelijke modellen simulaties uitgevoerd kunnen worden. Een wereldwijd veel gebruikte rekenmethode hiervoor is de zogenoemde “Monte Carlo simulatie”. Zo oefenen we met onze klanten droog wat er gebeurt als een hele spaghetti aan gebeurtenissen, risico’s en onderling beïnvloedende omstandigheden zich bijvoorbeeld 10.000 of 100.000 keer voordoet. Uiteindelijk hebben we rationeel beoordeeld waar de risico’s zich op dit moment bevinden.

Risk management

Gebaseerd op het riskassessment is bekend waar risico’s zitten, hoe groot deze risico’s zijn en welke gebeurtenissen aan de risico’s ten grondslag liggen. In deze modellen kunnen we nu zogezegd aan de touwtjes gaan trekken. We kunnen maatregelen treffen die er voor zorgen dat het gevolg minder wordt of we kunnen de kans dat iets fout gaat laten afnemen. Ook combinaties zijn mogelijk: we laten de koorddanser eerst maanden trainen in een veilige gymzaal voordat de kunsten buiten worden vertoond (afname kans dat het fout gaat) en gaan bovendien een net spannen onder het koord (afname gevolg als het fout gaat). Het risico voor de koorddanser is nu gemanaged. Maar wat met de beïnvloeding die deze maatregelen hebben op de kaartverkoop? Willen mensen wel betalen voor kaartjes als de koorddanser niet echt in gevaar is? Het risicomanagement zorgt er voor dat we weten wat we beïnvloeden met maatregelen en daar een optimum voor aanbieden in geld en tijd.

Compliance

Als bekend is waar we aan moeten voldoen om risico’s te managen of zelfs te beheersen hebben we de beschikking over een zeker beleid. Dit kan voortkomen uit het riskassessment en riskmanagement maar bijvoorbeeld ook uit wet- en regelgeving en polisvoorwaarden van een verzekeraar. Onze unieke integrale aanpak borgt nu de totale samenhang tussen deze zaken.

www.go2sure.nl

copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer