Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Stichting IZZ

Stichting IZZ is een ledencollectief van mensen in de zorg. Zij treedt op als belangenbehartiger en is inkoper van de collectieve IZZ Zorgverzekering. Hiervoor maakt zij afspraken met de uitvoerend zorgverzekeraar (Coƶperatie VGZ) over de inhoud, premie en service. Hiernaast maakt Stichting IZZ werk van gezond werken in de zorg. Zij doet hiervoor onderzoek, toetst praktijkoplossingen, verzamelt en deelt zorgsuccessen en meet het effect van investeringen in gezondheidsbeleid. Hierbij werkt zij samen met zorgorganisaties, sociale partners en kennispartners en deelt zij haar inzichten en kennis.

Gezond werken in de zorg

Het werk in de zorg kan zwaar zijn, zowel fysiek als mentaal. Het zorggebruik onder zorgmedewerkers is dan ook relatief hoog. Om dit probleem aan te kunnen pakken, moeten we eerst weten wat de achterliggende oorzaken zijn. Stichting IZZ en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben onderzoek gedaan naar de factoren die het meest van invloed zijn op de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting binnen zorgorganisaties. Bijna 11.000 zorgmedewerkers deden mee aan dit brede wetenschappelijk onderzoek ‘Gezond werken in de zorg’.

https://stichtingizz.nl/

copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer