Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Wat is het populairste preventie-instrument?

Welk preventie-instrument is binnen jouw organisatie het populairst? Wedden dat dit de RI&E is? In elk geval is binnen 74 procent van de organisaties de risico-inventarisatie & evaluatie de favoriet van de medewerkers die zich bezighouden met arbo en veiligheid.

Dit is een van de conclusies van het Nationaal Onderzoek Over Preventie dat uitgeverij Vakmedianet, initiatiefnemer van de website Overpreventie.nl, heeft gehouden onder 1200 preventiemedewerkers. Bijna drie op de vier preventisten gebruikt altijd de RI&E. Daarnaast zijn het medewerkerstevredenheidsonderzoek en het arbospreekuur populair.

Van de respondenten geeft 46 procent aan dat het tevredenheidsonderzoek wordt gebruikt onder medewerkers en het arbospreekuur is in 43 procent van de bedrijven en instellingen een veelgebruikt preventie-instrument. Niet populair is de zogeheten Workability Index. Ook de inzetbaarheidscan doet het niet erg goed. Beide blijven steken op een schamele 5 procent.

Wie is de preventiemedewerker? Het uitgebreide onderzoek onder preventiemedewerkers gaf een antwoord op een breed scala aan vragen. Onder meer is gevraagd wie nu eigenlijk precies de preventiemedewerker of arbocoördinator is. Het bleek dat dat eigenlijk iedereen in een bedrijf dat kan zijn, variërend van de secretaresse tot de directeur en van een leidster op het kinderdagverblijf en een verpleegkundige tot een facilitair manager. Ook is onderzocht hoeveel ondernemingen een preventiebeleid hebben.

De meeste preventiemedewerkers, namelijk 58 procent, houden zich maximaal een kwart van hun werkttijd bezig met preventie. Bijna 20 procent doet dat fulltime. De top drie waarmee preventiemedewerkers zich bezighouden bestaat uit fysieke belasting (tillen, duwen, trekken en beeldschermwerk), PSA (werkdruk, pesten en seksuele intimidatie) en de ongezonde levensstijl.

Bron: Platform Overpreventie.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

copyright ©2020 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer