Riepair B.V.

Samen veilig werken

Samen veilig werken
Producten van Riepair
Producten

De producten van Riepair

De Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is een werkdocument en dient jaarlijks te worden bijgewerkt om deze actueel te houden. Zelfs wanneer er geen veranderingen in een organisatie hebben plaatsgevonden, dient het plan van aanpak te worden bijgewerkt. Om een organisatie en/of haar preventiemedewerker te helpen aan hun verplichtingen te voldoen, biedt Riepair BV een RIE APK aan. Want vreemde ogen dwingen.

Voor klein bedrag per maand bent u verzekerd van de uitvoering en een grondige controle van de RIE. Deze APK betreft het gebouw/werkplek gebonden deel, eventuele organisatorische wijzigingen, stand van zaken met betrekking tot medewerkertevredenheid, het zogenaamde welzijn en natuurlijk blijft het verzuim ook niet onderbelicht.

Net zoals bij een auto, kan uw organisatie en uw medewerkers na een eventuele reparatie weer veilig de weg op.

Voorbereiding

De RIE APK start met het inventariseren van algemene informatie over het bedrijf en de bedrijfsvoering, middels het invullen van de basisvragenlijst. Middels de inventarisatie vragenlijst gaan we dieper in op de aspecten rondom veiligheid, gezondheid en welzijn. Wanneer de inventarisaties bij Riepair zijn ingediend, wordt er een afspraak ingepland voor een bedrijfsbezoek door onze gecertificeerde arbodeskundige.

Tijdens het bedrijfsbezoek zal onze arbodeskundige diverse interviews afnemen met een vertegenwoordiger van het management, de preventiemedewerker en een afvaardiging van de personeelsvertegenwoordiging. Aansluitend aan de interviews zal de adviseur van Riepair onder een steekproefsgewijze arbo-technische rondgang maken langs de werkplekken. Hierbij worden de werkplekken en de relevante gebouwvoorzieningen beoordeeld en wordt er gesproken met diverse medewerkers.

Rapportage

De arbodeskundige van Riepair BV stelt vervolgens een rapportage op. Hierin wordt precies vermeld wat de aandachtspunten zijn en wordt tevens advies gegeven hoe te werken aan deze punten. De aandachtspunten worden in een concept plan van aanpak verwerkt. Zowel de rapportage als het plan van aanpak worden als concept naar de opdrachtgever gemaild, waarna een afspraak wordt gemaakt om de rapportage (telefonisch) te bespreken. Nadat de opdrachtgever de knelpuntenlijst in het plan van aanpak heeft ingevuld (de te nemen maatregel, verantwoordelijke persoon en de uiterste datum waarop het knelpunt verholpen moet zijn), wordt de definitieve rapportage vastgesteld.

Gegarandeerd een geaccordeerde RIE

Bij afname van een eenmalige Risico Inventarisatie en – Evaluatie valt de aandacht en acties vaak stil, het abonnement voorziet en ‘dwingt’ in continue aandacht gedurende de looptijd van 4 kalenderjaren. Wanneer u het plan van aanpak actueel houdt en de aangegeven knelpunten oplost, garanderen wij u geaccordeerde RIE gedurende de gehele contractsperiode.

Bekijk alle producten

Meest recente producten

 • RIE van de Zorg

  Vanuit de markt kwamen vragen om een gebruiksvriendelijke, integrale risicomanagement oplossing voor de zorgbranche. Om die te ontwikkelen is Riepair gaan samenwerken met Stichting IZZ. Samen met pilotklanten en toetsende instanties hebben beide partijen een nieuw, gebruiksvriendelijk en integraal branche-…

 • Verwerkingsregister AVG

  Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bedrijven en organisaties zullen vanaf deze datum moeten voldoen aan nieuwe richtlijnen op het gebied van persoonsgegevensverwerking. Ook bent u door de verantwoordingsplicht verantwoordelijk om aan te…

 • Verreiker Basiscursus & Herhaling (max. 10 t/m)

  De verreiker wordt steeds vaker ingezet bij relatief lage lasten waarbij de manoeuvreerbaarheid een grote rol speelt zoals bij minder goed bereikbare plaatsen en een oneffen terrein. Bij ondeskundig gebruik van een verreiker bestaat het risico van klemmen, knellen en zelfs…

 • Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL VCA)

  In steeds meer bedrijven worden zowel werkgevers als medewerkers zich bewust van de noodzaak van een actief Arbobeleid binnen het totale bedrijfsbeleid. Veiligheid, gezondheid en welzijn voor de medewerkers spelen een steeds belangrijker rol in de bedrijfsvoering en de cultuur…

 • Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) : Herhaling

  De geldigheidsduur van het diploma Veiligheid voor leidinggevenden VCA* (VOL-VCA) bedraagt 10 jaar. In de VCA-checklist2 is deze cursus als mustvraag opgenomen voor alle operationeel personeel, boven het niveau van meewerkend voorman, dat langer dan drie maanden in dienst is….

Direct contact

U kunt op meerdere manieren contact opnemen met Riepair. U kunt hier een offerte opvragen of bij persoonlijke vragen contact opnemen via telefoon of per mail. Ook kunt u uw vraag stellen via het contactformulier. Wij nemen dan binnen één werkdag contact met u op.

Riepair B.V. Bel ons
Welbergweg 75 Tel. 0541 853 667
7556 PE Hengelo  
Meer informatie Stuur een e-mail
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer