Riepair B.V.

Nieuws
Nieuws

Archief:

RIE van de Zorg

Vanuit de markt kwamen vragen om een gebruiksvriendelijke, integrale risicomanagement oplossing voor de zorgbranche. Om die te ontwikkelen is Riepair gaan samenwerken met Stichting IZZ. Samen met pilotklanten en toetsende instanties hebben beide partijen een nieuw, gebruiksvriendelijk en integraal branche-...

Verwerkingsregister AVG

Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bedrijven en organisaties zullen vanaf deze datum moeten voldoen aan nieuwe richtlijnen op het gebied van persoonsgegevensverwerking. Ook bent u door de verantwoordingsplicht verantwoordelijk om aan te...

Onderzoek Klimaat

In het dagelijks werk worden we continue blootgesteld aan klimaatomstandigheden: koud, warm of  comfortabel klimaat. De mate waarin we last hebben van het klimaat wordt bepaald door een combinatie  van factoren van inspanning die we verrichten, de hoeveelheid kleding die...

Onderzoek Blootstelling Trillingen

Bij diverse werkzaamheden kunnen we tijdens het werk worden blootgesteld aan trillingen die de gezondheid en het welbevinden kunnen beïnvloeden. We onderscheiden hand-arm-trillingen en lichaamstrillingen. Hand-arm-trillingen ontstaan bij het vasthouden van trillend gereedschap, zoals boorhamers, slijptollen, motorkettingzagen, etc. Deze werkzaamheden...

Onderzoek Straling

In het dagelijks werk kunnen we op vele wijzen aan stralingworden blootgesteld. Vaak is niet duidelijk om welke soorten straling het gaat: ioniserende straling, niet-ioniserende straling en de vele verschijningsvormen ervan. Van ioniserende straling is sprake wanneer we het hebben...

Veilig verplaatsen van lasten

Voor een bedrijf is het van groot belang dat het verplaatsen van lasten veilig en doelmatig wordt uitgevoerd. In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal het verplaatsen van lasten als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden...

Veilig werken in H2S gebieden

Diwaterstofsulfide (H2S), meestal zwavelwaterstof genoemd, is een kleurloos, sterk ruikend giftig gas dat bijna iedereen wel herkent als de oorzaak van de geur van rotte eieren. Het kan al in zeer lage concentraties door de geur worden waargenomen. Door de...

Veilig werken langs de weg

Werken op, aan of langs wegen brengt veel risico’s met zich mee, ongeacht of dit nou binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt. Een belangrijk aspect bij deze risico’s is het samenspel tussen de weggebruikers en de mensen die de...

Veilig werken op hoogte

De grootste veroorzakers van dodelijke bedrijfsongevallen en één van de grootste veroorzakers van verzuim, zijn de circa 1600 ongevallen op hoogte die jaarlijks plaatsvinden. Vaak is het niet of verkeerd gebruik van hulpmiddelen één van de oorzaken. Overlijden, (blijvende) invaliditeit,...

Hijsen in werkplaatsen Basiscursus & Herhaling

De cursus Hijsen in werkplaatsen is gericht op de specifieke omstandigheden bij het hijsen in uw bedrijf. Voor aanvang van de cursus wordt d.m.v. een bezoek afgestemd welke hijswerktuigen en materialen in uw bedrijf gebruikt worden. Naar aanleiding daarvan verzorgt...

copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer