Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Basisveiligheid VCA (B-VCA)

In steeds meer bedrijven worden zowel werkgevers als medewerkers zich bewust van de noodzaak van een actief Arbobeleid binnen het totale bedrijfsbeleid. Veiligheid, gezondheid en welzijn voor de medewerkers spelen een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering en de cultuur van bedrijven.

De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan medewerkers zich moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren.

De cursus Basisveiligheid VCA geeft een mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van het operationeel personeel op een gelijk niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun vakkennis.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

In de VCA-checklist* is deze cursus als mustvraag opgenomen voor alle operationeel personeel, dat langer dan drie maanden in dienst is.

* zie PI-blad Veiligheidzorgsysteem-VCA 

Doel van de cursus

De cursisten leren de basiskennis voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in de industrie en bouwnijverheid. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Doelgroep en vooropleiding

Operationele medewerkers. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en –Inhoud

De cursus wordt gegeven voor maximaal 20 cursisten en bestaat uit 4 avonden inclusief examen of 2 dagen inclusief examen. De volgende verplichte onderwerpen worden behandeld:

 • wetgeving;
 • gevaren, risico’s en preventie;
 • ongevallen: oorzaken en preventie;
 • veiligheidsgedrag;
 • taken, rechten, plichten en overleg;
 • procedures, instructies en signalering;
 • voorbereiden op noodsituaties;
 • gevaarlijke stoffen;
 • brand en explosie;
 • arbeidsmiddelen;
 • specifieke werkzaamheden en omstan-digheden;
 • elektriciteit en straling;
 • ergonomische werkplek;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • eventueel branchegerichte informatie (door het bedrijf aan te geven / aan te reiken extra informatie die niet wordt geëxamineerd).
Maak meteen een afspraak!
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer