Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Hoogwerker Basiscursus & Herhaling

Wanneer er op hoogte moet worden gewerkt en het bouwen van een steiger te duur of te tijdrovend is, wordt vaak een hoogwerker ingezet (schaarlift of armlift). Dit is een mobiele hefinrichting voor personen en eventueel goederen. Hoogwerkers maken momenteel een snelle ontwikkeling door en worden in toenemende mate gebruikt in diverse branches. Bij ondeskundig gebruik van een hoogwerker bestaat het risico van klemmen, knellen en zelfs kantelen.

Wettelijke verplichtingen bij het werken met een hoogwerker zijn oa.:

 • Alleen personen met een aantoonbare opleiding;
 • Een goed onderhouden gekeurde hoogwerker.

Als een werkgever niet kan aantonen dat zijn personeel voldoende is opgeleid, is hij bij ongevallen juridisch aansprakelijk.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal een hoogwerker als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een hoogwerker en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, zodat veilig en doelmatig met de hoogwerker kan worden gewerkt.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Werknemers die belast zijn met werkzaamheden welke verricht worden met behulp van een hoogwerker. Voor deze cursus is enige ervaring met een hoogwerker gewenst.

Cursusduur en -inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in een deel theorie en een deel praktijk. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Theorie

 • Toepassingen;
 • Risico’s;
 • Wet- en regelgeving;
 • Bedrijfsklaar maken;
 • Bediening;
 • Veiligheid bij de bediening.

Praktijk

 • Veiligheid;
 • Efficiëntie;
 • Bedieningstechnische handelingen;
 • Dagelijks onderhoud.
Maak meteen een afspraak!
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer