Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Onderzoek Arbeidsmiddelen (RI&E)

Alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt kunnen worden zijn zogenaamde arbeidsmiddelen.

Tijdens de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie wordt  globaal gekeken naar arbeidsmiddelen. Vaak is een aanvullende inventarisatie noodzakelijk omdat veel arbeids­middelen bij het gebruik specifieke risico’s met zich mee brengen.

De werkgever heeft de plicht om veilig gereedschap aan zijn werknemers ter beschikking te stellen. Om dit te kunnen doen en om als bedrijf gerichte preventieve maatregelen te kunnen nemen is het noodzakelijk een deskundige de inrichting van de werkplekken, de arbeidsmiddelen en de gegeven voorlichting en instructie aan de betrokken werknemers te laten toetsen aan de hiervoor geldende criteria.

Om veilig te kunnen werken met arbeidsmiddelen is naast de inventarisatie regelmatig onderhoud en een periodieke keuring noodzakelijk.

Referenties

 • Arbowet- en arbobesluit;
 • Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E);
 • Europese Richtlijn machines;
 • Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen;
 • NEN-EN-ISO 12100:2010

Werkwijze

Riepair biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

1. Inventarisatie: Door middel van gesprekken en bezoeken krijgt de adviseur een beeld van de activiteiten van het bedrijf en de arbeidsmiddelen die daarbij gebruikt kunnen worden. Gedurende de rondgang worden de aanwezige arbeidsmiddelen gecontroleerd op onder andere:

 • geschiktheid;
 • deugdelijkheid;
 • keuringen;
 • CE-markering;
 • montage;
 • onderhoud en reparatie;
 • veiligheidsvoorzieningen.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar:

 • deskundigheid werknemers;
 • voorlichting en instructie;
 • omgevingseigenschappen (opstelling, verlichting, temperatuur).

2. Rapportage: De resultaten van de inventarisatie worden met aanbevelingen vastgelegd in een knelpuntenlijst; het bedrijf stelt zelf het plan van aanpak op.

3. Afhandelen plan van aanpak: Het bedrijf zorgt zelf voor uitvoering van het plan van aanpak.

Maak meteen een afspraak!
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer