Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Onderzoek ATEX Explosieveiligheid

Bedrijven in Nederland dienen te voldoen aan de verplichtingen uit de ATEX-richtlijn. Dit is een  Europese richtlijn die betrekking heeft op de explosieveiligheid van installaties en bedrijfsonderdelen. Bedrijven dienen in het kader van deze ATEX-richtlijn een Explosieveiligheidsdocument (EVD) op te stellen. Dit document bevat de inventarisatie van de  explosieveiligheid binnen het eigen bedrijf en de nodige maatregelen om eventueel explosiegevaar te beperken, danwel te voorkomen.

We onderscheiden de ATEX 137 (sociale richtlijn, veiligheid voor de gebruikers) en de ATEX 95 (product richtlijn, veilig ontwerp van een machine/installatie).

Referenties

  • Arbowet en –besluit
  • ATEX 137
  • ATEX 95
  • NPR 7910:2010

Werkwijze

Meestal is in de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie vastgesteld dat er in het bedrijf mogelijk sprake is van explosiegevaar als gevolg van aanwezig stof, damp of gas. Er vindt een gesprek/bezoek plaats over de mogelijke explosie risicovolle situaties in het bedrijf. Op basis hiervan wordt een offerte uitgebracht voor het opstellen van een Explosieveiligheidsdocument (EVD). Het EVD beschrijft de aanwezige productie-omstandigheden en -middelen, de vereiste veiligheidsmaatregelen, en zonodig worden de nog te nemen maatregelen beschreven om aan de vereiste situatie te voldoen.

Maak meteen een afspraak!

 

copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer