Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Onderzoek Beeldschermwerk

Regelmatig en langdurig werken in dezelfde houding kan op termijn leiden tot klachten aan spieren en gewrichten. Onder de werkplekken waar dit van toepassing is vallen ook beeldschermwerkplekken.

De gezondheidsrisico’s van beeldschermwerk hangen vooral samen met het mogelijk ontstaan van KANS (Klachten aan Armen, Nek en Schouders), voorheen RSI als gevolg van chronische overbelasting.

Om door een preventieve aanpak klachten te voorkomen is een goede inventarisatie van de huidige werksituatie nodig. Een deskundige zal de inrichting van de werkplekken, de variatie in de arbeid en de gegeven voorlichting en instructie aan de betrokken werknemers toetsen aan de hiervoor geldende criteria.

De Arbo-regelgeving is alleen van toepassing op beeldschermwerk dat langer duurt dan 2 uur per dag.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal beeldschermwerk als risico genoemd worden wanneer dit het geval is, wanneer er beeldschermwerkplekken zijn die voor wat betreft de inrichting niet aan de eisen voldoen en wanneer er geen voorlichting en instructie is gegeven.

Referenties

  • Arbowet;
  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
  • Ergonomische normen met betrekking tot inrichting van de werkplekken;

 Werkwijze

Riepair biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

  1. Inventarisatie: Tijdens een rondgang door het bedrijf worden beeldscherm­werkplekken gecontroleerd op een vast aantal punten; de resultaten worden vastgelegd, en er worden aanbevelingen gedaan voor aanpassing van de werkplek.
  2. Instructie: De medewerkers kunnen tijdens de rondgang, of in een gezamenlijke bijeenkomst, instructie krijgen over de opstelling en inrichting van de werkplek en de instellingen van hard- en software.
  3. Rapportage: De resultaten van de inventarisatie worden met aanbevelingen vastgelegd in een rapport; op basis van het knelpuntenoverzicht stelt het bedrijf een plan van aanpak op om verbeteringen door te voeren.
Maak meteen een afspraak!
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer