Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Onderzoek Biologische Agentia

Blootstelling aan biologische agentia, kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Tot de biologische agentia behoren bacteriën, schimmels en virussen.

Indien er een verhoogd risico is op blootstelling aan biologische agentia die mogelijk tot klachten of gezondheidsschade kunnen leiden, dient dit te worden onderzocht.

Mogelijke risicovolle situaties zijn:

 • Ventilatiekanalen in kantoren;
 • Werk met huisvuil;
 • Werk in laboratoria;
 • Werk in gezondheiszorg (Hepatitis B/C, HIV, TBC, etc.);
 • Werk met landbouwhuisdieren of –producten;
 • Bakkerijen;

Blootstellingsonderzoek vindt plaats door het nemen van luchtmonsters en/of veegmonsters.

Referenties

 • Arbobesluit art. 4.85;
 • Europese richtlijn 26 nov 1990, nr. 90/679/EG;
 • NEN-EN-ISO 689;
 • Diverse normen voor monstername en analyse.

Werkwijze

Riepair biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

 1. Oriëntatie: In een oriënterend bezoek/gesprek wordt gekeken op welke locaties of bij welke functies metingen moeten worden verricht. Op basis hiervan wordt een passende offerte aangeboden.
 2. Inventarisatie: De metingen worden op locatie uitgevoerd onder representatieve omstandigheden.
 3. Analyse: De monsters worden geanalyseerd door een gecertificeerd lab.
 4. Rapportage: De resultaten van de metingen worden getoetst aan de grenswaarden en gerapporteerd met aanbevelingen voor het nemen van maatregelen. Het bedrijf maakt zelf op basis van de aanbevelingen een  plan van aanpak.
 5. Herhalingsmetingen: Indien er een kans is dat grenswaarden worden overschreden worden maatregelen getroffen en herhalingsmetingen uitgevoerd om de toetsen of de maatregelen het gewenste effect hebben gehad.
Maak meteen een afspraak!

copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer