Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Onderzoek Blootstelling Geluid

Blootstelling aan schadelijk of hinderlijk geluid kan de gezondheid en het welzijn van de medewerkers ernstige en eventueel  onherstelbare schade toebrengen.

Tijdens de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie kan de aanwezigheid van schadelijk of hinderlijk geluid geconstateerd worden.  In dat geval is het nodig om met behulp van geluidsmetingen de aard en omvang van de problematiek nader vast te stellen.

Referenties

  • Arbo-wet en -besluit;
  • Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E);
  • NEN-EN-ISO 9612 schadelijk geluid
  • NVN 3438 hinderlijk geluid

Werkwijze

  1. Inventarisatie; Meting van de geluidsniveaus bij de verschillende werkzaamheden,  meting van de piekgeluiden en bepaling van de totale dagdoses geluid  van de medewerkers. De resultaten van de metingen worden getoetst aan de wettelijke grenswaarden en bij overschrijding worden suggesties gegeven voor het nemen van maatregelen.
  2. Rapportage; De resultaten van de inventarisatie worden met aanbevelingen vastgelegd in een rapport. Het bedrijf maakt zelf op basis van de aanbevelingen een plan van aanpak om de knelpunten op te lossen of te beheersen.
Maak meteen een afspraak!
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer