Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Onderzoek Blootstelling Trillingen

Bij diverse werkzaamheden kunnen we tijdens het werk worden blootgesteld aan trillingen die de gezondheid en het welbevinden kunnen beïnvloeden.

We onderscheiden hand-arm-trillingen en lichaamstrillingen. Hand-arm-trillingen ontstaan bij het vasthouden van trillend gereedschap, zoals boorhamers, slijptollen, motorkettingzagen, etc. Deze werkzaamheden kunnen leiden tot een slechte doorbloeding in de vingers en beschadiging van bloedvaten.

Lichaamstrillingen ontstaan doordat het lichaam in zijn geheel tot trilling wordt gebracht. Denk hierbij aan het werken op bordessen van installaties en het rijden op voertuigen zoals heftrucks, landbouwvoertuigen, shovels, bussen, e.d.

Om te weten te komen of sprake is van schadelijke trillingsniveaus kunnen blootstellingsmetingen worden uitgevoerd.

Referenties

  • Arbowet en –besluit
  • ISO 2631-1 lichaamstrillingen
  • ISO 5349-1 hand-arm trillingen

Werkwijze

Meestal is in de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie vastgesteld dat er in het bedrijf mogelijk sprake is van blootstelling aan trillingen. Nader onderzoek is  dan gewenst.

Met een trillingsmeter worden de trillingen gemeten volgens de hiervoor geldende normen.

De resultaten van de metingen worden getoetst aan de grenswaarden en zomogelijk worden adviezen gegeven om de blootstelling aan trillingen te verminderen tot acceptabele niveaus.

 

Maak meteen een afspraak!

 

copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer