Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Onderzoek Klimaat

In het dagelijks werk worden we continue blootgesteld aan klimaatomstandigheden: koud, warm of  comfortabel klimaat.

De mate waarin we last hebben van het klimaat wordt bepaald door een combinatie  van factoren van inspanning die we verrichten, de hoeveelheid kleding die we dragen en de klimaatomstandigheden (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en luchtbeweging).

Door deze factoren te bepalen kan objectief worden bepaald of de klimaatomstandigheden gunstig zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Van comfortabele klimaatomstandigheden is sprake bij werkzaamheden in kantoren, scholen, ed. Van koude werkomstandigheden kan sprake zijn in winterse situaties buiten. Van hete klimaatomstandigheden kan sprake zijn bij ovens, kassen, buitenwerkzaamheden in de zomer, e.d.

Referenties

  • Arbowet en –besluit
  • NEN-EN-ISO 7730                     comfortabele klimaatomstandigheden
  • NEN-ISO 7243                             hete klimaatomstandigheden (WBGT)
  • NVN-ISO/TR 11079                   koude klimaatomstandigheden(Windchill index)

Werkwijze 

Meestal is in de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie vastgesteld dat er in het bedrijf mogelijk sprake is van klimaatomstandigheden die aanleiding geven tot klachten bij de medewerkers. Of medewerkers hebben klachten over de klimaatomstandigheden.

Met behulp van metingen naar luchttemperatuur (incl. zwarte bol, natte bol), luchtbeweging ter plaatse, en relatieve luchtvochtigheid in combinatie met een beoordeling van de fysieke inspanning en het kledingpakket van de medewerkers kunnen de uitkomsten getoetst worden aan de beschikbare grenswaarden.

De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd en zo mogelijk worden aanbevelingen voor het nemen van maatregelen gegeven.

 

Maak meteen een afspraak!

 

copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer