Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Veilig verplaatsen van lasten

Voor een bedrijf is het van groot belang dat het verplaatsen van lasten veilig en doelmatig wordt uitgevoerd.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal het verplaatsen van lasten als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

Het geven van inzicht in middelen, toepassings-mogelijkheden en veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan het veilig verplaatsen van lasten.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Operationele werknemers die betrokken zijn bij het verplaatsen van lasten. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en -inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in een theorie- en een praktijkgedeelte. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Theorie

 • wet- en regelgeving;
 • begrippen met betrekking tot het verplaatsen van lasten;
 • soorten en kenmerken van hijswerktuigen;
 • soorten en kenmerken van hijsgereedschap;
 • wijze van aanslaan met betreffend hijsgereedschap;
 • afkeurcriteria hijsgereedschap;
 • speciaal hijsgereedschap;
 • veilig verplaatsen van lasten;
 • communicatie bij het verplaatsen van lasten.

Praktijk

 • praktisch oefenen met het veilig verplaatsen van diverse lasten;
 • praktisch oefenen in het communiceren met de bestuurder van de aanwezige kraan;
 • veiligheid;
 • efficiëntie;
 • dagelijks onderhoud.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van Riepair en bij voldoende resultaat een certificaat. De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets, de praktijk wordt gedurende de cursus beoordeeld. Wij adviseren om na vijf jaar een opfriscursus te volgen.

Het certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.

Veilig verplaatsen van lasten  Herhaling

Operationele werknemers die betrokken zijn bij het verplaatsen van lasten (materialen en producten)  met behulp van hijsapparatuur zoals takels en bovenloop­kranen. Voor deze cursus is de basisopleiding  of gelijk waardige opleiding vereist.

Cursusduur en –inhoud

Deze cursus wordt in 1/2 dag gegeven voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in een theorie- en een praktijkgedeelte, in beide gevallen ligt de nadruk op de aanwezige bedrijfssituatie en apparatuur.

Maak meteen een afspraak!
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer