Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Veilig werken in H2S gebieden

Diwaterstofsulfide (H2S), meestal zwavelwaterstof genoemd, is een kleurloos, sterk ruikend giftig gas dat bijna iedereen wel herkent als de oorzaak van de geur van rotte eieren. Het kan al in zeer lage concentraties door de geur worden waargenomen. Door de giftigheid ervan is het inademen van ook lage concentraties zwavelwaterstof gedurende langere tijd gevaarlijk.

Zwavelwaterstof ontstaat op 2 manieren, door de natuur zelf en door de industrie. In de natuur wordt het gecreeërd door vulkanen en bij de rotting van vele zwavelhoudende organische stoffen zoals eiwitten.

In de industrie ontstaat zwavelwaterstof uit vloeibaar zwavel, dit gebeurt in een zwavelfabriek.

Zwavelwaterstof komt ook vrij bij verschillende soorten processen zoals: het verwerken van asfalt, rubber- en papierfabricage, bedrukkingen van textiel en in de (petro) chemische industrie.

Werknemers hebben een verhoogd risico om aan te hoge concentraties zwavelwaterstof te worden blootgesteld. Bij hoge concentraties (> 15 mg/m3) kunnen er verschillende gevolgen optreden: branderige ogen, kortademigheid, astma-aanvallen. Bij een zeer hoge concentratie is er kans op longoedeem, bewusteloosheid en zelfs overlijden.

Zwavelwaterstofopname gebeurt door inademen.

Doel van cursus

Het verstrekken van kennis en inzicht over zwavelwaterstof, zodat veilig en doelmatig kan worden gewerkt.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Medewerkers die gaan werken op locaties waar H2S is aangetroffen of kan voorkomen. Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist.

Cursusduur en -inhoud

De cursus wordt gegeven voor maximaal 15 cursisten en duurt 1 dagdeel. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • wat is H2S en waar komt het voor;
 • eigenschappen van H2S;
 • herkenning van een H2S locatie;
 • hoe te handelen bij vrijkomen van H2S en of gasalarm;
 • adembescherming;
 • gasdetectieapparatuur;
 • het testen van H2S apparatuur;
 • praktische vaardigheden.

Veilig werken in H2S gebieden Herhaling

Medewerkers die gaan werken op locaties waar H2S is  aangetroffen of kan voorkomen. Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist.

Cursusduur en -inhoud

De cursus wordt gegeven voor maximaal 15  cursisten en duurt 1 dagdeel. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • wat is H2S en waar komt het voor;
 • eigenschappen van H2S;
 • herkenning van een H2S locatie;
 • hoe te handelen bij vrijkomen van H2S en of gasalarm;
 • adembescherming;
 • gasdetectieapparatuur;
 • het testen van H2S apparatuur;
 • praktische vaardigheden.
Maak meteen een afspraak!
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer