Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Veilig werken op hoogte

De grootste veroorzakers van dodelijke bedrijfsongevallen en één van de grootste veroorzakers van verzuim, zijn de circa 1600 ongevallen op hoogte die jaarlijks plaatsvinden. Vaak is het niet of verkeerd gebruik van hulpmiddelen één van de oorzaken.

Overlijden, (blijvende) invaliditeit, en blijvende lichamelijke klachten hebben financiële, psychische en sociale gevolgen voor de direct betrokkenen, collega’s en werkgever. Het project waar een ongeval plaats vindt zal hinder ondervinden in de vorm van stilstand ten gevolge van het ongeval, de impact bij collega’s, eigen onderzoek, politie onderzoek en onderzoek door de arbeidsinspectie.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal het werken op hoogte als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.

De cursus Veilig werken op hoogte verkleint de kans op een ongeval aanzienlijk. 

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken op hoogte en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn voor het veilig (Iaten) uitvoeren van werkzaamheden op hoogte.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Werknemers die (gaan) werken op een hoogte van meer dan 2,5 meter boven het maaiveld, of boven water. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en –inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 12 cursisten. De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • begripsomschrijvingen;
  • Arbowet; rechten en plichten;
  • risico’s;
  • werken op hoogte;
  • persoonlijke bescherming;
  • valbeveiliging.
Maak meteen een afspraak!
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer