Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) : Herhaling

De geldigheidsduur van het diploma Veiligheid voor leidinggevenden VCA* (VOL-VCA) bedraagt 10 jaar. In de VCA-checklist2 is deze cursus als mustvraag opgenomen voor alle operationeel personeel, boven het niveau van meewerkend voorman, dat langer dan drie maanden in dienst is. Om aan deze eis te kunnen blijven voldoen dient de houder van het diploma de kennis te herhalen.

De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan medewerkers zich moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren.

De herhalingscursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA geeft de leidinggevende de kennis en de vaardigheden om het operationeel personeel op een verantwoorde en bovenal veilige wijze aan te sturen en te laten werken.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

* zie PI-blad Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA (VOL-VCA)

2 zie PI-blad Veiligheidzorgsysteem VCA

Doel van de cursus

Het opfrissen van de basiskennis voor het veilig laten uitvoeren van werkzaamheden in de industrie en bouwnijverheid. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Doelgroep en vooropleiding

Leidinggevenden van operationele medewerkers. Voor deze cursus is de vooropleiding VCA Veiligheid voor leidinggevenden (VOL-VCA) vereist.

Cursusduur en –inhoud

De cursus wordt gegeven voor maximaal 20 cursisten in  3 avonden inclusief examen of 1 dag inclusief examen.

De volgende verplicht onderwerpen worden behandeld:

 • wetgeving;
 • gevaren, risico’s en preventie;
 • ongevallen: oorzaken en preventie;
 • veiligheidsgedrag;
 • taken, rechten, plichten en overleg;
 • procedures, instructies en signalering;
 • gereedschappen, machines en elektriciteit;
 • voorbereiden op noodsituaties;
 • gevaarlijke stoffen;
 • brand en explosie;
 • arbeidsmiddelen;
 • specifieke werkzaamheden en omstan-digheden;
 • elektriciteit en straling;
 • ergonomische werkplek;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • eventueel branchegerichte informatie (door het bedrijf aan te geven / aan te reiken extra informatie die niet wordt geëxamineerd).
Maak meteen een afspraak!
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer