Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL VCA)

In steeds meer bedrijven worden zowel werkgevers als medewerkers zich bewust van de noodzaak van een actief Arbobeleid binnen het totale bedrijfsbeleid. Veiligheid, gezondheid en welzijn voor de medewerkers spelen een steeds belangrijker rol in de bedrijfsvoering en de cultuur van bedrijven. De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan medewerkers zich moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren.

De cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL VCA) geeft de leidinggevende de kennis en de vaardigheden om het operationeel personeel op een verantwoorde en bovenal veilige wijze aan te sturen en te laten werken. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

In de VCA-checklist* is deze cursus als mustvraag voor alle operatiönele leidinggevenden, langer dan drie maanden in dienst, opgenomen.

* zie PI-blad Veiligheidzorgsysteem-VCA 

Doel van de cursus

De cursisten leren de basiskennis voor het veilig laten uitvoeren van werkzaamheden in de industrie en bouwnijverheid. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Doelgroep en vooropleiding

Leidinggevenden van operationele medewerkers. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en –inhoud

VOL-VCA wordt gegeven voor maximaal 20 cursisten in  2 of 3 dagen inclusief examen of 5 avonden inclusief examen.

De volgende verplicht onderwerpen worden behandeld:

 • wetgeving;
 • gevaren, risico’s en preventie;
 • ongevallen: oorzaken en preventie;
 • veiligheidsgedrag;
 • taken, rechten, plichten en overleg;
 • procedures, instructies en signalering;
 • gereedschappen, machines en elektriciteit;
 • voorbereiden op noodsituaties;
 • gevaarlijke stoffen;
 • brand en explosie;
 • arbeidsmiddelen;
 • specifieke werkzaamheden en omstan-digheden;
 • elektriciteit en straling;
 • ergonomische werkplek;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • eventueel branchegerichte informatie (door het bedrijf aan te geven / aan te reiken extra informatie die niet wordt geëxamineerd).
Maak meteen een afspraak!
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer