Riepair B.V.

← Terug naar het overzicht

Verwerkingsregister AVG

Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bedrijven en organisaties zullen vanaf deze datum moeten voldoen aan nieuwe richtlijnen op het gebied van persoonsgegevensverwerking. Ook bent u door de verantwoordingsplicht verantwoordelijk om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet en zult u moeten verantwoorden waarom er persoonsgegevens worden verwerkt.

Met de nieuwe regels van de AVG zult u als organisatie goed moeten nadenken over hoe uw organisatie persoonsgegevens verwerkt en beschermd. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat uw organisatie de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om de persoonsgegevens te beschermen.

Overzicht en compliance

Met de software Riegitaal van Riepair bent u in staat om een overzichtelijk verwerkingsregister op te stellen. Binnen Riegitaal wordt een dossier aangemaakt, waarin voor elk bedrijfsproces een verwerkingsregister op kan worden gesteld. Daarnaast kan er een dossier worden aangemaakt, waarin voor de hele organisatie de checklist AVG ingevuld wordt. Door beide dossiers te voorzien van actuele informatie en door de dossiers up-to-date te houden, beschikt u over een verwerkingsregister dat in compliance is met de geldende wet- en regelgeving.

Riegitaal

Het verwerkingsregister AVG wordt met behulp van Riegital dynamisch, meetbaar en eenvoudig. Dankzij Riegitaal kunt u op een efficiënte manier het verwerkingsregister invullen en beheren. Transparantie en uniformiteit zijn daarbij belangrijk. Deze webapplicatie is op tablet, laptop en desktop te gebruiken.

  • De applicatie is gekoppeld aan een database met actuele wet- en regelgeving.
  • Riegitaal maakt gebruik van checklists, die naar wens zijn aan te passen. Ook kunt u zelf volledig nieuwe eigen checklist aanmaken.
  • Verder kunt u aan een dossier documenten, foto’s en video’s toevoegen om een oordeel te onderbouwen.
  • Binnen Riegitaal kunt u vanuit één dossier uw verwerkingsregister en uw checklist AVG beheren, dit voorkomt versplintering.
  • De gestructureerde rapportage omvat alle ingevoerde bijlagen, waardeoordelen en toelichtingen.
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer