Riepair B.V.

Gebruiksvriendelijk, integraal risicomanagement binnen de zorgbranche

RIE van de Zorg
RIE van de Zorg

Vanuit de markt kwamen vragen om een gebruiksvriendelijke, integrale risicomanagement oplossing voor de zorgbranche. In samenwerking met Stichting IZZ heeft Riepair de RIE van de Zorg ontwikkeld: Een gebruiksvriendelijke, uniforme, integrale en effectieve RI&E voor de zorgbranche. Het verschil met andere RI&E’s zit in de slimme vraagstelling. Binnen de RIE van de Zorg worden de juiste vragen aan de juiste persoon gesteld. Hierdoor krijgen medewerkers minder individuele vragen en zijn de vragen meer op maat. Hierdoor wordt de RIE geen verplicht jaarlijks terugkerend onderdeel, maar krijgt de RIE meer toegevoegde waarde als instrument voor uw medewerkers en uw organisatie!

Opbouw RIE van de Zorg

De RIE van de Zorg brengt op verschillende niveaus uw risico’s in kaart. Hieronder wordt beschreven op welke niveaus de vraagstelling is opgebouwd.

  • Strategisch niveau: Op strategisch niveau worden vragen gesteld met betrekking op de opgestelde beleidsstukken en protocollen. Deze vragen worden door het management en de beleidsmedewerkers behandeld.
  • Tactisch niveau: Binnen het tactische niveau zijn vragen uitgezet met betrekking tot het gebouwbeheer. Deze vragen worden door de gebouwbeheerder en het facilitair management behandeld.
  • Operationeel niveau: Op operationeel niveau zijn vragen uitgezet die relevant zijn voor de leidinggevenden van de verschillende afdelingen. Binnen dit niveau worden vragen gesteld over de risico’s op de werkvloer.

Zekerheid en erkenning

De RIE van de Zorg heeft het instrument samen met pilot klanten en toetsende instanties in de praktijk getoetst en verder ontwikkeld. Met het opgestelde audit- document hebben verschillende kerndeskundigen groen licht gegeven aan de RIE van de Zorg. Daarnaast voldoet de RIE van de Zorg aan de Basisinspectiemodule Arbozorg, opgesteld door de inspectie SZW.

Plan van Aanpak

Met het digitale Plan van Aanpak hebt u in één oogopslag inzichtelijk welke opdrachten zijn uitgezet en wie hiervoor verantwoordelijk is. Ook ziet u welke termijn er aan de opdracht is gekoppeld en of de opdrachten met succes zijn afgerond. Met het opgestelde Plan van Aanpak gaat u actief bezig met de aanwezige risico’s en zorgt u ervoor dat de aanwezige risico’s binnen uw organisatie gereduceerd worden.

Riegitaal

De RIE van de Zorg wordt met behulp van Riegitaal dynamisch, meetbaar en eenvoudig uitgevoerd. Dankzij Riegitaal kunt u op een efficiënte manier de RIE van de Zorg uitvoeren en beheren. Riegitaal is op diverse tablets, laptops en desktops te gebruiken. Riegitaal bevat veel functies die de kwaliteit en efficiëntie van de RI&E aanzienlijk verhogen.

  • De applicatie is gekoppeld aan een database met actuele wet- en regelgeving;
  • Riegitaal maakt gebruik van checklists, die naar wens zijn aan te passen. Ook kunt u zelf volledig nieuwe eigen checklists aanmaken;
  • U kunt aan een dossier documenten, foto’s en video’s toevoegen om een oordeel te onderbouwen;
  • Riegitaal werkt vanuit één locatiedossier. Dat voorkomt versplintering van het toezicht houden;
  • De gestructureerde rapportage omvat alle ingevoerde gegevens, bijlagen, waardeoordelen en toelichtingen.

Hieronder vindt u meer informatie over de RIE van de Zorg overzichtelijk weergegeven in een Factsheet:

Factsheet RIE van de Zorg

 

copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer