Riepair B.V.

Neem contact op met Riepair voor een afspraak
Riegitaal
Riegitaal

Riegitaal is een online risciomanagementsysteem waarmee u de status en voortgang van het plan van aanpak op afstand kunt monitoren. Middels een proactieve workflow zal u en uw arboadviseur bovendien geattendeerd worden op de te nemen acties. Daarnaast heeft u als werkgever zelf ook de mogelijkheid om een overkoepelende knelpuntenlijst op te vragen. In deze knelpuntenlijst kunt u in één oogopslag alle knelpunten aangaande de locaties van uw organisatie of uw arboadviseurs in beeld krijgen en desgewenst collectief knelpunten oplossen.

Riegitaal, dé applicatie voor het uitvoeren van een RIE

Werken met Riegitaal zorgt voor een efficiënte manier van uitvoeren en beheren van de risico inventarisatie en evaluatie, waarbij transparantie en uniformiteit belangrijke aspecten zijn. De webapplicatie is op de diverse tablets, laptops en desktops en zowel online als offline te gebruiken. Riegitaal zit vol functies die de kwaliteit en efficiëntie van de RIE aanzienlijk verhogen. Zo is het gekoppeld aan een database met wet- en regelgeving. Riegitaal maakt gebruik van checklisten die naar wens zijn aan te passen. Ook kunt u volledig nieuwe eigen checklisten aanmaken. Verder kunnen documenten, foto’s en video’s toevoegen worden aan een dossier om uw oordeel te onderbouwen.

U werkt met Riegitaal vanuit één locatiedossier zodat er geen versplintering ontstaat in het toezichthouden. De rapportage bevat op een gestructureerde manier alle ingevoerde gegevens, bijlagen, waardeoordelen en toelichtingen. Per dossier kunnen verschillende rapportages worden samengesteld. Riegitaal is dankzij zijn flexibiliteit geschikt voor zowel gecertificeerd toezichthouders (arbodiensten en/of arboadviseurs) en toezichthouders van de opdrachtgever zelf.

Geschikt voor diverse apparaten

Riegitaal is zowel mobiel als op een vaste werkplek te gebruiken. De applicatie is hardware onafhankelijk en is te gebruiken op tablets, laptops en desktops.

Vastleggen van het beleid

In Riegitaal wordt het risicobeleid van de organisatie vastgelegd in een matrix. Dit kan door een landelijke matrix te gebruiken, deze aan te passen naar de gewenste controleniveaus of door een eigen matrix aan te maken met behulp van een risicoanalyse. Door het gewenste beleid vast te leggen, verloopt het toezichthouden eenduidig, wat de kwaliteit ten goede komt.

Mogelijkheid tot bewerken tekeningen

Met Riegitaal is het mogelijk tekeningen toe te voegen en daar opmerkingen op te plaatsen. De tekening met opmerkingen wordt als een apart bestand opgeslagen, zodat het origineel intact blijft. Ook kunt u aan de tekeningen standaard stempels toevoegen zoals iconen voor brandslangen en vluchtwegen. Zo kunt u eenvoudig aangeven waar aandachtspunten zijn.

Offline te gebruiken

Riegitaal is zowel online als offline te gebruiken. Mocht tijdens het toezichthouden uw verbinding wegvallen dan kunt u offline doorwerken. Als uw verbinding hersteld is, worden de laatste gegevens automatisch opgeslagen. Hierdoor is de applicatie altijd en overal te gebruiken.

Risicoanalyse

Om het eigen beleid vast te leggen in Riegitaal, is het mogelijk een risicoanalyse uit te voeren. Deze gaat uit van bepaalde effecten, gevolgen en kansen. De risicoanalyse wordt automatisch vertaald naar een toezichtmatrix. Aan de hand van het naleefgedrag wordt de daadwerkelijke kans berekend. Met dit overzicht kan bepaald worden of het gewenst is om de controleniveaus aan te passen.

Managementinformatie

Door het invullen van checklisten wordt veel interessante (management)informatie opgeslagen. Hierbij valt te denken aan informatie over het aantal bezoeken, tijdsbesteding, naleefgedrag enz. Via de managementinformatie in Riegitaal is deze informatie er eenvoudig uit te halen. Deze managementinformatie kan gebruikt worden als onderbouwing om het beleid aan te passen of om te sturen op facturabiliteit van de uitvoerende professional.

Maak meteen een afspraak!
copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer