Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Steeds minder mensen te ziek om te werken

Meer dan achthonderd duizend mensen in Nederland zijn te ziek om te werken. Dat is een hoog aantal, maar toch 175.000 minder dan eind december 2002, toen de hoogste stand ooit werd bereikt.

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bedroeg eind juni van dit jaar 818.000. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eind december 2002 werden bijna 1 miljoen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Sindsdien nam het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen elk jaar af. De gestage daling is vooral het gevolg van veranderende wet- en regelgeving en deed zich vrijwel geheel voor bij mannen.

Het aantal vrouwen met een uitkering nam zelfs licht toe. Dat komt volgens het CBS omdat meer vrouwen actief zijn op de arbeidsmarkt, waardoor ook hun beroep op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toeneemt. Eind juni 2013 ging ruim 48 procent van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar een vrouw.

Het aandeel jongeren tot 25 jaar is toegenomen van 2,9 procent in 1998 tot 8,5 procent van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in juni 2013. Dit komt vooral door een grotere instroom in de Wajong vanaf 2007. Het aandeel personen van 35 tot 55 jaar daalde met ruim 7 procentpunt, het aandeel 55-plussers blijft het grootst (39 procent).

Eind juni 2013 was in bijna de helft van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. In 1998 werd deze diagnose voor ruim 30 procent van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gesteld.

Tussen mannen en vrouwen zijn er geen grote verschillen in diagnose. Mannen krijgen wel vaker dan vrouwen de diagnose hart- en vaatziekten. Dit verschil is de afgelopen 15 jaar kleiner geworden. Zo nam deze diagnose met een kwart toe bij vrouwen, terwijl deze bij mannen met meer dan een derde daalde.

Bron: PW de Gids

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

copyright ©2020 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer