Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Veel beroepsziekten bij 45-plussers

Bijna tweederde van de meldingen over beroepsziekten in 2012 kwam van 45-plussers. Dit blijkt uit “Kerncijfers Beroepsziekten 2013” van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid/ Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC dat deze maand is verschenen.

Duurzame inzetbaarheid

Het totale aantal meldingen in 2012 was met 266 beroepsziektemeldingen per 100.000 werknemers lager dan in 2011 en gelijk aan 2010.
Aandacht voor werkgerelateerde diagnostiek en bijbehorende preventie is en blijft van belang voor duurzame participatie van werknemers, want beroepsziekten hebben aanzienlijke gevolgen voor participatie van werknemers.

Uit het Peilstation Intensief Melden blijkt dat bij 60 procent sprake is van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (ziektemelding) en bij 5 procent van blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Psychische aandoeningen

Werkgebonden psychische aandoeningen (96 per 100 duizend) vormen de meest voorkomende beroepsziekte, vooral in het onderwijs.
In ongeveer driekwart van de gevallen was de diagnose overspannenheid /burn-out. Net als bij depressie (4 procent) ligt de oorzaak vaak in problemen met de werkinhoud, werkhoeveelheid en problemen tussen mensen.

Houding- en bewegingsapparaat

Ook aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (74 per 100 duizend) worden veel gemeld. Deze aandoeningen komen vooral voor in de bouw, vervoer en opslag en industrie.
De bouw vertoont het laagste aantal beroepsziekten sinds de voorgaande drie jaren. Voor de sectoren vervoer en opslag en industrie is de incidentie niet veranderd.

Slechthorendheid

Het aantal meldingen van slechthorendheid (59 per 100 duizend) blijft hoog. In sommige beroepen is en blijft het lastig om het gehoor te beschermen tegen overmatig lawaai, omdat tegelijkertijd de noodzaak bestaat om in lawaai te communiceren en waarschuwingssignalen te horen.
Primaire preventie in de vorm van bronbestrijding blijkt lastig te realiseren. De muzieksector met zijn symfonieorkesten vormt hierop een positieve uitzondering.
Behalve eerdervermelde aandoeningen worden huidaandoeningen, luchtwegaandoeningen, neurologische aandoeningen en infectieziekten in volgorde van aantallen gemeld.

Bron: Nederlands centrum voor Beroepsziekten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

copyright ©2020 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer