Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Veiligheid tankopslagbedrijven nog steeds onvoldoende

Onlangs is in opdracht van de “Landelijke Aanpak Toezicht Risicovolle Bedrijven” (LAT RB) onderzoek verricht naar de veiligheid bij tankopslagbedrijven. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het “tussenrapport tankopslag, inspecties van PGS 29 opslagtanks bij BRZO-bedrijven”.

In de LAT RB zitten de BRZO-toezichthouders van de Inspectie SZW, veiligheidsregio’s en de Wabo-gezagen. In totaal inspecteerde de toezichthouder 91 tankopslagbedrijven, bij 73 daarvan constateerden de inspecteurs zware of lichte overtredingen, waarbij in vier bedrijven de veiligheid dusdanig in gevaar was, dat onmiddellijk ingegrepen moest worden.

Aanleiding voor het onderzoek was de vraag of er meer bedrijven zijn met vergelijkbare veiligheidsproblemen als het tankopslagbedrijf Odfjell, wat de afgelopen tijd meermalen in het nieuws is geweest.

Uit de resultaten blijkt op dit moment dat de situatie bij andere bedrijven niet te vergelijken is met Odfjell. Wel is het duidelijk dat er meer aandacht moet zijn voor de veiligheid, waarbij met name de betrouwbaarheid van tanks, de explosieveiligheid en de blootstelling aan gevaarlijke stoffen de belangrijkste punten van aandacht zijn.

De toezichthouder gaat bedrijven waar een overtreding is geconstateerd nadrukkelijk volgen en zo nodig ingrijpen om de gewenste verbetering af te dwingen. Zij is van mening dat de beheersing van de risico’s bij deze bedrijven moet verbeteren. De eerste verantwoordelijkheid voor de veiligheidsbeheersing ligt bij de bedrijven zelf. De overheid wil een gerichte aanpak stimuleren. Naast doorzetting van toezicht en handhaving wordt met het bedrijfsleven de dialoog gezocht over beheersing van veiligheidsrisico’s.

De reden om de tussenrapportage nu uit te brengen is om de bedrijven en brancheorganisaties aan te zetten om direct (verdere) actie te ondernemen. De verwachting is dat de eindrapportage begin 2014 gereed is.

Meer informatie over het onderzoek: www.inspectieszw.nl

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

copyright ©2020 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer