Riepair B.V.

Riegitaal app

De app is op een iPad naast de huidige webversie te gebruiken. Met de app worden alle functionaliteiten die een iPad biedt optimaal benut. Zo bevat het zeer gebruiksvriendelijke en uitgebreide teken- en annotatiemogelijkheden. Tevens gebruikt de app geo-informatie in combinatie met GPS-positieherkenning en kan een uitgebreide werkvoorraad offline volledig beschikbaar worden gehouden. Daarnaast zijn alle functionaliteiten die de huidige webversie biedt, ook in de app ontsloten en heeft u de mogelijkheid om volledig offline te werken.

 • App activeren (1:06)

  De officiële iPad app van Riegitaal is beschikbaar via de App Store. Deze app is een aanvulling op het vertrouwde programma van Riegitaal en biedt de mogelijkheid om volledig vanuit een tekening te werken, met alle gemakken die de iPad biedt. Zoals…

 • Checklist downloaden (1:58)

  De ontsluiting van een dossier gaat in de app vanuit een geo-kaart. Als toezichthouder kunt u inzoomen op de plek waar u staat, een schermvullend overzicht van alle dossiers oproepen of een overzicht van heel Nederland zien. De app downloadt…

 • Synchroniseren (0:29)

  Riegitaal is zowel online als offline te gebruiken. Met de App is een buitengewoon eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening geborgd. Zonder dat u buiten hoeft na te denken over prioriteitenniveaus of risico’s krijgt u de juiste informatie op het juiste moment….

 • Werken in de GEO kaart (1:11)

  U werkt met Riegitaal vanuit één locatiedossier zodat er geen versplintering ontstaat in het toezichthouden. De rapportage bevat op een gestructureerde manier alle ingevoerde gegevens, bijlagen, waardeoordelen en toelichtingen. Per dossier kunnen verschillende rapportages worden samengesteld. Riegitaal is dankzij zijn…

 • Instellingen GEO kaart (1:25)

  De app gebruikt geo-informatie in combinatie met GPS-positieherkenning en er kan een uitgebreide werkvoorraad offline volledig beschikbaar worden gehouden.

 • Basisfuncties tekening (0:44)

  Om snelle vergelijkingen tussen tekeningen te kunnen maken kunnen er meerdere tekeningen tegelijk geopend worden. Op basis van standaardchecklisten of eigen checklisten, maakt het systeem automatisch kaartlagen aan bij vragen. Voor het in- en uitzoomen van een tekening wordt gebruik…

 • Filteren in checklisten (1:05)

  In Riegitaal zijn bestaande checklisten (branche rie) te gebruiken of naar wens aanpassen. Ook kunt u met de checklistwizard eenvoudig en snel checklisten naar eigen inzicht bouwen of aanpassen.eigen checklisten toevoegen. Op deze manier kunt u eigen beleid of dat…

 • Hercontrole inplannen (0:50)

  Bezoeken op locaties, controles of hercontroles kunnen automatisch met uw Outlookagenda synchroniseren. Uiteraard kunt u ook anderen uitnodigen. Zo heeft u direct de keuringspunten, locatie en gegevens bij de hand.

 • Betrokkenen koppelen (0:41)

  Zelf niet op locatie? Gebruik het systeem om iemand anders ter plaatse een opdracht te geven. Hij of zij ontvangt een email op de smartphone en geeft een waardeoordeel of maakt een foto op de aangegeven plek. Deze informatie is…

 • Controleniveau wijzigen (0:51)

  Om het eigen beleid vast te leggen in Riegitaal, is het mogelijk een risicoanalyse uit te voeren. Deze gaat uit van bepaalde effecten, gevolgen en kansen. De risicoanalyse wordt automatisch vertaald naar een toezichtmatrix. Aan de hand van het naleefgedrag…

 • Bezoek afronden (0:39)

  Om op een goede wijze prioriteiten te kunnen stellen ondersteunt het systeem de mogelijkheid om geautomatiseerd risicomodellen te genereren. Uiteraard kunnen in deze modellen zelf de effecten en weegfactoren worden bepaald. Het systeem houdt vervolgens rekening met naleefgedrag en vertaalt…

 • Tekenen (0:55)

  Het is mogelijk om losse opmerkingen, stempels en lijnen te tekenen en afstanden te meten. Door de mogelijkheden van de iPad te benutten is het in de app mogelijk om vrij te tekenen, door met de vinger een figuur te…

 • Afstanden meten (1:35)

  Het is mogelijk om losse opmerkingen, stempels en lijnen te tekenen en afstanden te meten. Door de mogelijkheden van de iPad te benutten is het in de app mogelijk om vrij te tekenen, door met de vinger een figuur te…

 • Opmerking plaatsen (1:20)

  Het is mogelijk om losse opmerkingen, stempels en lijnen te tekenen en afstanden te meten. Door de mogelijkheden van de iPad te benutten is het in de app mogelijk om vrij te tekenen, door met de vinger een figuur te…

 • Stempels plaatsen (1:01)

  Het is mogelijk om losse opmerkingen, stempels en lijnen te tekenen en afstanden te meten. Door de mogelijkheden van de iPad te benutten is het in de app mogelijk om vrij te tekenen, door met de vinger een figuur te…

 • Meerdere documenten (0:50)

  De app biedt de mogelijkheid om tot drie documenten tegelijk geopend te hebben. Dit stelt de toezichthouder in staat om snel te schakelen tussen een tekening en een relevante berekening.

 • Werken met checklisten (1:08)

  Ondanks dat er vanuit de tekening wordt gewerkt, is de checklist altijd op te roepen. Deze schuift open over de tekening, zodat u in dezelfde omgeving blijft. Vanuit de checklist wordt de vraag geopend die u wilt beantwoorden. De app…

 • Fotos maken (1:39)

  Het is in de app mogelijk om op een specifieke plek op de tekening een foto te maken. Vervolgens kan de kijkrichting worden bepaald en kan er een omschrijving aan de foto worden meegegeven. Na het maken van een foto is…

 • Waardeoordeel vraag (0:33)

  Bij het aanmaken van een deelplan in de internetomgeving van Riegitaal is de mogelijkheid toegevoegd om gebouwdelen te benoemen. Hierbij valt te denken aan verschillende ruimtes, verdiepingen, energiezones enz. Deze gebouwdelen kunnen in de app worden gebruikt om heel specifiek waardeoordelen…

 • Waardeoordeel onderwerp (0:37)

  Bij het aanmaken van een deelplan in de internetomgeving van Riegitaal is de mogelijkheid toegevoegd om gebouwdelen te benoemen. Hierbij valt te denken aan verschillende ruimtes, verdiepingen, energiezones enz. Deze gebouwdelen kunnen in de app worden gebruikt om heel specifiek…

 • Gerelateerde bevindingen (2:07)

  In de app is de mogelijkheid om annotaties met elkaar te combineren. De toezichthouder kan in de app op een plek op de tekening bijvoorbeeld aangeven dat de vraag niet voldoet, daar een toelichting bij schrijven, een gebouwdeel benoemen en…

 • Rapportage versturen (1:05)

  Vanuit de app kan direct een rapportage worden gemaild naar een betrokkene. Voor het mailen van een rapportage is wel een internetverbinding nodig.

copyright ©2023 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer