Riepair B.V.

Tijd verandert dingen maar de waarheid is dat je het zelf moet doen

Nieuws
Nieuws

Voorbereid op Inspectie SZW met actuele RI&E

Onder psychosociale arbeidsbelasting vallen de volgende arbeidsrisico’s: werkdruk, pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Als arboprofessional moet u ervoor zorgen dat u deze onderwerpen voldoende aandacht geeft in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Op die manier bent u goed voorbereid als de Inspectie SZW onverwacht voor de deur staat en de RI&E onder de loep neemt.

Denk ook aan het instellen van een gedragscode voor gewenst en ongewenst gedrag binnen uw organisatie. Een voorbeeld hiervan vindt u in de vaktool ‘Gedragscode gewenst en ongewenst gedrag (PSA)’.

Psychosociale arbeidsbelasting krijgt volgend jaar meer aandacht van de Inspectie SZW. Dat blijkt uit het Jaarplan 2014 van de inspectie. Het jaarplan vloeit voort uit het Meerjarenplan 2013-2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

copyright ©2020 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer